Forum Logo  

Anasayfa Kimler Online Forum Duyuruları Yönetim İletişim Reklam Ver
Geri Git   ForumDenizi.Com > Eğitim - Öğretim > Dersler > Kimya

Etiket Listesi

  
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 17 Eylül 2019   #1
Tag
 
Hesnâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Üyelik tarihi: 14 Ocak 2019
Cinsiyet: Bayan
Mesajlar: 9,867
Konular: 7492
Rep Gücü: 20
Puanları: 1043
Rep Grafiği: Hesnâ has much to be proud ofHesnâ has much to be proud ofHesnâ has much to be proud ofHesnâ has much to be proud ofHesnâ has much to be proud ofHesnâ has much to be proud ofHesnâ has much to be proud ofHesnâ has much to be proud of
Alınan Beğeni: 1004
Verilen Beğeni: 1602
İlişki Durumu: Evli
Burç: Yay
Takım: Besiktas
Standart Kimyasal deneme

Kimyasal deneme

KİMYASAL DENKLEMLER

İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay sağ tarafında da ürünler bulunur.

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

HCl + NaOH ®NaCl + H2O

şeklindedir. Bu olayda reaksiyona giren ve çıkan atom sayıları birbirine eşittir.Kimyasal reaksiyonlarda değişmeyen bazı özellikler.

Atom sayısı ve cinsi

Toplam kütle

Toplam proton sayısı

Toplam nötron sayısı

Toplam elektron sayısı

Kütle numaraları

Çekirdek kararlılıkları

Kimyasal reaksiyonlarda;

Mol sayısı sıcaklık değişebilir.

BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME

Karışık redoks reaksiyonlarının dışındaki denklemleri denkleştirmek için atom sayısı en fazla olan bileşiğin kat sayısı 1 olarak alınır. Diğerlerinin katsayısı buna bağlı olarak sayılarak bulunur.DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI

Bir kimyasal denklemde maddelerin baş tarafında bulunan katsayılar mol olarak yorumlanır.

Şayet reaksiyona giren ve oluşan maddelerin tamamı gaz olursa kat sayılar hacim (lt) olarak da yorumlanabilir.

N2(g) + 3H2(g) ® 2NH3(g) denklemi;

1 mol N2(g) ile 3 mol H2 tepkimeye girmiş 2 mol NH3 oluşmuştur. Şeklinde yorumlanır.

Bu denklemde maddelerin tamamı gaz olduğundan 1 hacim N2 ile 3 hacim H2 tepkimeye girmiş ve 2 hacim NH3 oluşmuş şeklinde de yorumlanabilir.

Ya da 1 lt N2 ile 3 lt H2 tepkimeye girerse 2 lt NH3 oluşur da denilebilir.REAKSİYON TİPLERİ

1. Asit - Baz reaksiyonları

Asit ve bazların reaksiyonundan tuz ve su oluşur. Olaya nötürleşme denir. Su oluşurken asidin H+ iyonu ile bazın OH- iyonu birleşir.

HCI + NaOH ® NaCI + H2O

Asit oksitlerin bazlarla bazik oksitlerin asitlerle ve asit oksitlerin bazik oksitlerle reaksiyonları da asit baz reaksiyonudur.

CO2 + 2NaOH ® Na2CO3 + H2OAnhidrobaz olan NH2 ün asitlerle reaksiyonundan yalnız tuz oluşur.

2NH3 + H2SO4 ® (NH4)2SO4

Na2CO3 ve CaCO3 gibi bazik tuzların asitlerle reaksiyonundan tuz ve su oluşur CO2 gazı açıga çıkar.

CaCO3 + 2HCI ® CaCI2 + CO2(g) + H2O2. Metallerin asitlerle reaksiyonu

Hidrojenden aktif metallerin asitlerle reaksiyonundan tuz oluşur. Hidrojen gazı açıga çıkar.

Mg + 2HCI ® MgCI2 + H2(g)

Zn + 2HCI ® ZnCI2 + H2(g)Soy ve yarı soy metallere oksijensiz asitler etki etmez.

Cu + HCI ®Reaksiyon vermez

Ag + HCI ® Reaksiyon vermez.Yarısoy metallere (Cu - Hg - Ag) HNO3 ve H2SO4 gibi asitler yükseltgen özellikte etki ederler. Reaksiyon sonucu H2 gazı açıga çıkmaz.

Derişik H2SO4 kullanıldığında SO2 gazı açığa çıkar. Seyreltik H2SO4 reaksiyon vermez. Derişik HNO3 den NO2(g) seyreltik HNO3 den NO(g) elde edilir.3. Metallerin bazlarla reaksiyonu

Kuvvetli bazlarla yalnızca anfoter metaller (Al Pb ...) reaksiyon verir. Tuz oluşur. Hidrojen gazı açığa çıkar.

Zn + 2NaOH ®Na2 ZnO2 + H2(g)

AI + 3NaOH ® Na3AIO3 + 3/2 H2(g)4. Organik bileşiklerin yanma reaksiyonu

Hidrokarbon; yapısında C ve H atomu bulunduran bileşiklerdir. Bazı organik bileşiklerin yapısında C - H - O atomları bulunur. Organik bileşiklerin yanmasından CO2 ve H2O oluşur.

C3H6 + 9/2 O2 ® 3CO2 + 3H2O

C2H5 OH + 3O2 ® 2CO2 + 3H2O5. Yer değiştirme reaksiyonları

Aktiflik: Metallerin elektron verebilme ametallerin elektron alabilme kabiliyetine aktiflik denir.

Aktif olan bir metal daha pasif olan metal katyonu ile yer değiştirir.

Fe(k) + 2AgNO3(ag) ® Fe(NO3)2(ag) + 2Ag(k)Aktif olan bir ametal daha pasif olan ametal anyonu ile yer değiştirir.

2NaI + Br2 ® 2Na Br + I2Anyon ve katyon her ikisi de yer değiştirir.

AgNO3 + NaCI ® AgCI + NaNO36. Aktif metallerin su ile reaksiyonu

Li K Ba Sr Ca Na gibi aktif metallerin su ile reaksiyonundan hidrojen gazı açıga çıkarken metal hidroksit oluşur.

Na + H2O ® NaOH + 1/2 H2(g)7. Analiz (Ayrışma) Reaksiyonları

Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılmasına analiz denir.

Aşağıdaki denklemler analiz reaksiyonlarına örnek olarak verilebilir.

CaCO3 + ısı ® CaO + CO2(g)

elektroliz

H2O ¾¾¾® H2 + 1/2 O28. Sentez (Birleşme) reaksiyonları

Birden fazla maddenin birleşerek yeni özellikte yeni bir madde oluşturması olayına sentez denir.

H2 + 1/2 O2 ® H2O

N2 + 3H2 ® 2NH3Redoks Reaksiyonları

Kimyasal reaksiyonların birçoğunda reaksiyona giren maddeler arasında elektron alışverişi olur. Böyle reaksiyonlara redoks reaksiyonları denir.

Redoks yükseltgenme (elektron verme) ve indirgenme (elektron alma) olaylarının birleşimidir.

Elektron veren atom kendisi yükseltgenirken karşısındakini indirgediğinden dolayı indirgendir. Elektron alan atom kendisi indirgenirken karşısındakini yükseltgediği için yükseltgendir.Yükseltgenme (Elektron verme)

Al0 ® Al+3 + 3e-

3e- vermiş ya da 3e- ile yükseltgenmiş

Cl-1 ® Cl+7 + 8e-

8e- vermiş ya da 8e- ile yükseltgenmiş

2Cl ®Cl2 + 2e-

2e- vermiş ya da 2e- ile yükseltgenmiş

S3-2 ® 3S+6 + 24e-

24e- vermiş ya da 24e- ile yükseltgenmişİndirgenme (Elektron alma)

Mg+2 + 2e- ® Mg0 2e-

almış ya da 2e- ile indirgenmiş

P+5 + 2e- ® P+3 2e-

almış ya da 2e- ile indirgenmiş

N2 + 6e- ® 2N-3 6e-

almış ya da 6e- ile indirgenmişRedoks Denklemlerinin Denkleştirilmesi

Sırası ile şu işlemler yapılmalıdır;

Değerlik değiştiren elementler tespit edilerek her iki taraftaki değerlikleri bulunur.

Yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimeleri ayrı ayrı yazılır.

Verilen elektron sayısı alınan elektron sayısına eşit olması gerektiğinden uygun katsayılar kullanılarak elektron eşitliği sağlanır.

Reaksiyon iyon reaksiyonu ise (asidik ortamda ya da bazik ortamda gerçekleşen bir tepkime ise) H+ ya da OH- iyonları ekleyerek veya denklem üzerinde H+ ya da OH- iyonları gözüküyorsa bunların katsayıları değiştirilerek yük denkliği sağlanır. Gerekli tarafa H2O yazılır.

Reaksiyona giren atomların cins ve sayısı reaksiyondan çıkan atomların cins ve sayısına eşit olması gerektiğinden dolayı atom eşitliği sağlanmamış atomlar uygun katsayılarla eşitlenir.

Örnek - 1

KMnO4 + HCI ® KCI + MnCI2 + CI2 + H2O

denklemini en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.Çözüm

Elementlerin denklemde değerliklerini bulalım.Değerlik değiştiren elementler Mn ve CI dir. Mn+7 den Mn+2 ye indirgenmiş CI- den CI20 a yükseltgenmiştir. indirgenme ve yükseltgenme yarı reaksiyonlarını yazalım.

Mn+7 + 5e- ® Mn+2 (indirgenme)

2CI- ® CI02 + 2e– (yükseltgenme)

Elektron sayılarını eşitlemek için indirgenme yarı reaksiyonunu 2 yükseltgenme yarı reaksiyonunu 5 ile çarpalım.

2/ Mn+7 + 5e- ® Mn+2 (indirgenme)

5/ 2CI- ®CI2 + 2e– (yükseltgenme)2Mn+7 + 10CI– ®2Mn+2 + 5CI2

ürünlerin katsayılarını esas denkleme yazalım.

KMnO4 + HCI ® KCI + 2MnCI2 + 5CI2 + H2O

Sağ tarafta 2 tane Mn vardır. KMnO4 ün katsayısı 2 olursa sol taraftaki Mn’de 2 tane olur.

Solda 2K vardır sağdaki KCI nin katsayısı 2 olmalıdır.

Klor atomları sağ tarafta toplam 16 tane vardır. HCI nin katsayısı 16 olmalıdır.

Solda 16 tane H atomu varsa H2O nun katsayısı 8 olmalıdır.

Denklemin denkleştirilmiş hali;

2KMnO4¤¤¤¤HCI ® 2KCI + 2MnCI2 + 5CI2 + 8H2Oşeklinde olur.Örnek - 2

Asidik ortamda gerçekleşentepkimesini en küçük katsayılarla denkleştiriniz?Çözüm

Elementlerin değerlikleri bulunur.Değerlik değiştiren elementler Sb S ve N’dur.

Sb ve S yükseltgenirken verdikleri elektronları N alarak indirgenmiştir.N+5 + e– ® N+4

Elektron sayılarını eşitlemek için yükseltgenme yarı reaksiyonlarını 1 ile indirgenme yarı reaksiyonunu 28 ile çarpalım.

1/Sb2+3 ® Sb2 + 4e’. (Yükseltgenme)

1/S2-2 ®3.S+6 + 24e (Yükseltgenme)

28/N+5 + le’ ® N+4 (İndirgenme)

_______________________________

ürünlerin kat sayılarını esas denkleme yazalım.İyonik olduğu için yük denkliği eşitlenmeli. Soruda verilen iyonlar esas alınarak asitli ortam olduğu için H+ ve H2O yazılacak. Girenlerin yük toplamı (– 28) çıkanların yük toplamı (–6). Yükleri eşitlemek için girenler tarafına 22 H+ yazılmalıdır. 22 H+ yazılınca H eşitliğini sağlamak için çıkanlar tarafına 11 H2O yazılmalıdır.

Denklemin denkleşmiş halişeklinde olur.


To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Hesnâ isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 17 Eylül 2019   #2
 
HaDeS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Üyelik tarihi: 06 Temmuz 2019
Cinsiyet: Bay
Mesajlar: 3,274
Konular: 1076
Rep Gücü: 4
Puanları: 40
Rep Grafiği: HaDeS is on a distinguished road
Alınan Beğeni: 342
Verilen Beğeni: 0
Nereden: Manisa
Burç: Boga
Takım: Besiktas
Standart Cevap: Kimyasal deneme

Kimya demek proton ve nötron demek ; gulck;
HaDeS isimli Üye şuanda  online konumundadır  

Sosyal Ağlarda Paylaş

Etiketler
deneme, kimyasal


Konuyu 1 kişi okuyor. (0 üye ve 1 misafir)
 
Seçenekler
Stil

Gönderme Kuralları
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kimyasal Tepkimelerde Hiz Kimyasal Kinetik Hakkında Temel Bilgiler Ve Konu Anlatım Anka Kimya 0 30 Ağustos 2019 00:47
son deneme Hergele Üye Günlüğü 0 24 Temmuz 2018 20:16
MEB 2018 YKS (TYT-AYT) 1.Deneme Sınavları Yayınlandı Nymphe YKS (Tyt+Ayt/Dil) 0 04 Mayıs 2018 11:52
2018 Tyt-Ayt Yayınların deneme analizleri ve önerileri Nymphe YKS (Tyt+Ayt/Dil) 0 29 Nisan 2018 15:15


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:09.