PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya


 1. Cozunurluk Nedir
 2. Bozulma Serisi
 3. Atom Numarasi Nedir
 4. Asit Nedir
 5. Molibden Kullanım alanları
 6. Molibden Fiziksel ve kimyasal özellikler
 7. Krom özelikler
 8. Mobilden Önemli Özelikler
 9. Niyobyum,
 10. Vanadyumun üretimi
 11. Vanadyum
 12. Toryum
 13. Seryum
 14. Hafniyum,
 15. Skandiyum,
 16. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 17. Altın Yaldız Neden Yapılır
 18. Tuz Ruhu Nedir
 19. Küldeki Kimyevi Madeler
 20. Seramiğin Kimyasal Yapısı
 21. Karbonhidratlar Kimyasal Yapısı
 22. Yağ Asitlerinin Kimyası
 23. Ağır Su Ne Demektir
 24. İdeal Gaz Nedir
 25. Enstrümental Kimya-XRD
 26. Analitik Kimya - Genel Bilgiler
 27. Analitik Kimya Konuları
 28. Yeni bir Kimya Lisans Dersi İçin Önçalışmalar
 29. Kimya Tarihi
 30. Analitik kimya kristalleştirme
 31. Maddenin Dördüncü Hali
 32. Çözürlük dengesi
 33. Molekül Orbital Teorisi
 34. Farmakoloji
 35. Organometalik kimya
 36. Kolonya Yapımı
 37. Kohezyon
 38. Ponza Taşı (Pumiz)
 39. Hidrojen Elementinin Kullanım Alanları
 40. Süperiletkenlik
 41. Biyoetanol
 42. Areometre
 43. Periyodik Cetvelin Özellikleri
 44. Denklemdeki İşaret Ve Sembollerin Anlamı
 45. Aktif Metallerin Suyla Reaksiyonu
 46. Şekil hafızalı alaşımlar
 47. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 48. Elektrokimya
 49. Analitik kimya kristalleştirme
 50. Maddenin Dördüncü Hali
 51. Çözürlük dengesi
 52. Asitler Bazlar Ve Tuzların Günlük Hayatta Kullanımı
 53. Molekül Ağırlığı
 54. Molekül Orbital Teorisi
 55. Farmakoloji
 56. Kimya teorilerini altüst eden deney
 57. Görünmez Mürekkepler
 58. Yanan bir mum ortamda bulunan sigara dumanını yok eder mi?
 59. Atom Numarası ve Periyotlar yasası
 60. Elektroforez
 61. Suyun Kaynama Derecesi Neye Göre Değişit
 62. Toksik Metaller Nelerdir
 63. Asbest Mineralinin Özellikleri
 64. Hidrojen peroksit
 65. Yanma Tepkimeleri
 66. Soy Gaz Nedir ?
 67. Kimya Gazlar Ünitesi Ders Notları
 68. Mevcut En Ağır Elementin Varlığı Doğrulandı
 69. Yükseltgenme seviyesi
 70. Uyarılmış Durum
 71. Esterleşme Nedir
 72. Periyodik Cetvel Nedir
 73. Kireç Hakkında Genel Bilgiler
 74. Zararlı Mineraller
 75. Saf Maddeler , Karışımlar , Çözeltiler
 76. Spin Kuantum Sayısı Nedir -Spin Kuantum Sayısı Hesaplama
 77. Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi ve Eylemsizlik Momenti
 78. Fermantasyon Nedir
 79. Barutun Kimyasal Yapısı
 80. Fermantasyonun Kimyası
 81. Element 117 Ununseptium
 82. Hidroelektrik Santral - HES
 83. Pauli Prensibi Nedir
 84. Zehir
 85. Yük yoğunluğu
 86. Çikolatanın Kimyası
 87. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 88. Bazalt Suları
 89. Su Yapısı ve Litoloji
 90. Suyun Donmasındaki Gizem
 91. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 92. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 93. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 94. Kimyasal Kinetik
 95. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 96. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 97. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 98. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 99. Nitrojen Nedir
 100. Kimyasal Değişim Nedir
 101. Cıva Nedir?
 102. Biyogaz Nedir?
 103. Bazı Asitlerin Özellikleri
 104. Asit Yağmurları
 105. Potasyum Hidroksit
 106. Aldehitler
 107. Element Kavramının Tarihsel Gelişimi
 108. Kimya Gif Animasyonları
 109. Flotasyon
 110. kimyanın Çıkışı
 111. Kolloid
 112. Kimyasal Reaksiyon Çesitleri
 113. Neptünyum İzotopları
 114. Hidrojen İzotopları
 115. Lipit Düşürücü İlaç
 116. Aerosol Nedir
 117. Bant Teorisi
 118. Biyomolekül Nedir
 119. Dezenfeksiyon
 120. Hidrometalurji
 121. Karbon Allotropları
 122. Elementler - Kaliforniyum
 123. Alkali Metallerin Özellikleri
 124. Ünlü Kimyagerler
 125. Halojenler
 126. Elektron Dizilimi
 127. Elektron Dizilimi
 128. Periyodik Cetvel Grupları
 129. Akrilik Bileşikler
 130. Jeokimyasal Çevrim
 131. Jeokimya
 132. Elementler - Kadmiyum
 133. Atom Ve Elektron
 134. Katli Oranlar Kanunu
 135. Bileşiklerin Ayrilma Yöntemleri
 136. Termodinamik
 137. Asilasyon - Asilleşme
 138. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 139. Mol Hesaplama YÖntemlerİ
 140. Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular
 141. İyon Nedir?
 142. Kimya Formülleri Nasıl Ezberlenir?
 143. Kimya Nasıl Çalışılır?
 144. Nitrojen Nedir
 145. Kimyasal Değişim Nedir
 146. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 147. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 148. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 149. Kimyasal Kinetik
 150. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 151. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 152. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 153. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 154. Et ve Et Ürünlerinin Ambalajlanması
 155. Ambalaj Malzemelerinde Kullanılan Test Metotları
 156. Ambalaj Kimyası
 157. Ambalajlama Materyalleri - Ambalaj Kimyası
 158. Osmotik Basınç Nasıl Belirlenir
 159. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 160. Kimya Dersine Çalışma Taktikleri
 161. Asit Yağmurları Nedir Nasıl Oluşur? - Kimya
 162. Patlayıcı Maddeler Nelerdir
 163. Sabit ve Katlı Oranlar Yasası Hakkında Bilgi
 164. Sıcaklık Ölçme Yöntemleri Nelerdir
 165. Atom Modelleri Nelerdir
 166. Maddelerin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir
 167. Atom ve Atom Teorileri Nedir
 168. Karışımlar Nedir
 169. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 170. Ülkemizdeki Madenler ve Enerji Kaynakları Nelerdir
 171. Bileşiklerin Ayrıştırlması Hakkında Bilgi
 172. Doymuş Çözeltiler ve Çözünürlük Hakkında Bilgi
 173. Kuantum Sayıları Nelerdir
 174. Asit Yağmurlarının Oluşumu ve Toprak Yapısına Etkileri Nelerdir
 175. Kimyasal Bağlar Nelerdir
 176. Radyasyonun Canlılara Etkisi Nedir
 177. Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir
 178. Kuvarsit Ne Demektir
 179. Çözeltiler İle İlgili Bilgi
 180. Küresel Simetri Nedir
 181. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları Nelerdir
 182. Periyodik Tablo ve Tarihçesi Hakkında Bilgi
 183. Mol Hesaplama Yöntemi İle İlgili Bilgi
 184. Organik Kimya Hakkında Bilgi
 185. Nükleer Manyetik Rezonans Ne Demektir
 186. Elektroliz Nedir?
 187. Kimyanın Tarihçesi
 188. Magnezyum Metalinin Özellikleri Nelerdir
 189. Alaşımlar Ne Demektir
 190. İyon Değiştirciler Nelerdir
 191. Nükleer Reaktörler Nelerdir
 192. Çözelti Nedir
 193. Madde ve Özellikleri Nelerdir
 194. Farabinin Kimyaya Katkıları Nelerdir
 195. Sodyumun kullanım alanları nelerdir?
 196. Bohr Atom Modeli
 197. Alkali Metaller ve Kullanım Alanları Nelerdir
 198. Mol Kavramı Ne Demektir
 199. Doğal Gazda Bulunan Kimyasal Bileşikler Nelerdir
 200. 2019 Yks için altın değerinde kimya notları
 201. Kimyanın Alt Dalları
 202. Maddenin yapısı
 203. Periyodik Sistem
 204. Kimya nedir-ne işe yarar?
 205. 9.Sınıf Kimya Yazılıya Hazırlık
 206. Asit-Baz