PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya


 1. Molibden Kullanım alanları
 2. Molibden Fiziksel ve kimyasal özellikler
 3. Krom özelikler
 4. Mobilden Önemli Özelikler
 5. Niyobyum,
 6. Vanadyumun üretimi
 7. Vanadyum
 8. Toryum
 9. Seryum
 10. Hafniyum,
 11. Skandiyum,
 12. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 13. Altın Yaldız Neden Yapılır
 14. Tuz Ruhu Nedir
 15. Küldeki Kimyevi Madeler
 16. Seramiğin Kimyasal Yapısı
 17. Karbonhidratlar Kimyasal Yapısı
 18. Yağ Asitlerinin Kimyası
 19. Ağır Su Ne Demektir
 20. İdeal Gaz Nedir
 21. Enstrümental Kimya-XRD
 22. Analitik Kimya - Genel Bilgiler
 23. Analitik Kimya Konuları
 24. Yeni bir Kimya Lisans Dersi İçin Önçalışmalar
 25. Kimya Tarihi
 26. Analitik kimya kristalleştirme
 27. Maddenin Dördüncü Hali
 28. Çözürlük dengesi
 29. Molekül Orbital Teorisi
 30. Farmakoloji
 31. Organometalik kimya
 32. Kolonya Yapımı
 33. Kohezyon
 34. Ponza Taşı (Pumiz)
 35. Hidrojen Elementinin Kullanım Alanları
 36. Süperiletkenlik
 37. Biyoetanol
 38. Areometre
 39. Periyodik Cetvelin Özellikleri
 40. Denklemdeki İşaret Ve Sembollerin Anlamı
 41. Aktif Metallerin Suyla Reaksiyonu
 42. Şekil hafızalı alaşımlar
 43. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 44. Elektrokimya
 45. Analitik kimya kristalleştirme
 46. Maddenin Dördüncü Hali
 47. Çözürlük dengesi
 48. Asitler Bazlar Ve Tuzların Günlük Hayatta Kullanımı
 49. Molekül Ağırlığı
 50. Molekül Orbital Teorisi
 51. Farmakoloji
 52. Kimya teorilerini altüst eden deney
 53. Görünmez Mürekkepler
 54. Yanan bir mum ortamda bulunan sigara dumanını yok eder mi?
 55. Atom Numarası ve Periyotlar yasası
 56. Elektroforez
 57. Suyun Kaynama Derecesi Neye Göre Değişit
 58. Toksik Metaller Nelerdir
 59. Asbest Mineralinin Özellikleri
 60. Hidrojen peroksit
 61. Yanma Tepkimeleri
 62. Soy Gaz Nedir ?
 63. Kimya Gazlar Ünitesi Ders Notları
 64. Mevcut En Ağır Elementin Varlığı Doğrulandı
 65. Yükseltgenme seviyesi
 66. Uyarılmış Durum
 67. Esterleşme Nedir
 68. Periyodik Cetvel Nedir
 69. Kireç Hakkında Genel Bilgiler
 70. Zararlı Mineraller
 71. Saf Maddeler , Karışımlar , Çözeltiler
 72. Spin Kuantum Sayısı Nedir -Spin Kuantum Sayısı Hesaplama
 73. Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi ve Eylemsizlik Momenti
 74. Fermantasyon Nedir
 75. Barutun Kimyasal Yapısı
 76. Fermantasyonun Kimyası
 77. Element 117 Ununseptium
 78. Hidroelektrik Santral - HES
 79. Pauli Prensibi Nedir
 80. Zehir
 81. Yük yoğunluğu
 82. Çikolatanın Kimyası
 83. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 84. Bazalt Suları
 85. Su Yapısı ve Litoloji
 86. Suyun Donmasındaki Gizem
 87. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 88. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 89. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 90. Kimyasal Kinetik
 91. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 92. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 93. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 94. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 95. Nitrojen Nedir
 96. Kimyasal Değişim Nedir
 97. Cıva Nedir?
 98. Biyogaz Nedir?
 99. Bazı Asitlerin Özellikleri
 100. Asit Yağmurları
 101. Potasyum Hidroksit
 102. Aldehitler
 103. Element Kavramının Tarihsel Gelişimi
 104. Kimya Gif Animasyonları
 105. Flotasyon
 106. kimyanın Çıkışı
 107. Kolloid
 108. Kimyasal Reaksiyon Çesitleri
 109. Neptünyum İzotopları
 110. Hidrojen İzotopları
 111. Lipit Düşürücü İlaç
 112. Aerosol Nedir
 113. Bant Teorisi
 114. Biyomolekül Nedir
 115. Dezenfeksiyon
 116. Hidrometalurji
 117. Karbon Allotropları
 118. Elementler - Kaliforniyum
 119. Alkali Metallerin Özellikleri
 120. Ünlü Kimyagerler
 121. Halojenler
 122. Elektron Dizilimi
 123. Elektron Dizilimi
 124. Periyodik Cetvel Grupları
 125. Akrilik Bileşikler
 126. Jeokimyasal Çevrim
 127. Jeokimya
 128. Elementler - Kadmiyum
 129. Atom Ve Elektron
 130. Katli Oranlar Kanunu
 131. Bileşiklerin Ayrilma Yöntemleri
 132. Termodinamik
 133. Asilasyon - Asilleşme
 134. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 135. Mol Hesaplama YÖntemlerİ
 136. Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular
 137. İyon Nedir?
 138. Kimya Formülleri Nasıl Ezberlenir?
 139. Kimya Nasıl Çalışılır?
 140. Nitrojen Nedir
 141. Kimyasal Değişim Nedir
 142. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 143. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 144. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 145. Kimyasal Kinetik
 146. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 147. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 148. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 149. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 150. Et ve Et Ürünlerinin Ambalajlanması
 151. Ambalaj Malzemelerinde Kullanılan Test Metotları
 152. Ambalaj Kimyası
 153. Ambalajlama Materyalleri - Ambalaj Kimyası
 154. Osmotik Basınç Nasıl Belirlenir
 155. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 156. Kimya Dersine Çalışma Taktikleri
 157. Asit Yağmurları Nedir Nasıl Oluşur? - Kimya
 158. Patlayıcı Maddeler Nelerdir
 159. Sabit ve Katlı Oranlar Yasası Hakkında Bilgi
 160. Sıcaklık Ölçme Yöntemleri Nelerdir
 161. Atom Modelleri Nelerdir
 162. Maddelerin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir
 163. Atom ve Atom Teorileri Nedir
 164. Karışımlar Nedir
 165. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 166. Ülkemizdeki Madenler ve Enerji Kaynakları Nelerdir
 167. Bileşiklerin Ayrıştırlması Hakkında Bilgi
 168. Doymuş Çözeltiler ve Çözünürlük Hakkında Bilgi
 169. Kuantum Sayıları Nelerdir
 170. Asit Yağmurlarının Oluşumu ve Toprak Yapısına Etkileri Nelerdir
 171. Kimyasal Bağlar Nelerdir
 172. Radyasyonun Canlılara Etkisi Nedir
 173. Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir
 174. Kuvarsit Ne Demektir
 175. Çözeltiler İle İlgili Bilgi
 176. Küresel Simetri Nedir
 177. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları Nelerdir
 178. Periyodik Tablo ve Tarihçesi Hakkında Bilgi
 179. Mol Hesaplama Yöntemi İle İlgili Bilgi
 180. Organik Kimya Hakkında Bilgi
 181. Nükleer Manyetik Rezonans Ne Demektir
 182. Elektroliz Nedir?
 183. Kimyanın Tarihçesi
 184. Magnezyum Metalinin Özellikleri Nelerdir
 185. Alaşımlar Ne Demektir
 186. İyon Değiştirciler Nelerdir
 187. Nükleer Reaktörler Nelerdir
 188. Çözelti Nedir
 189. Madde ve Özellikleri Nelerdir
 190. Farabinin Kimyaya Katkıları Nelerdir
 191. Sodyumun kullanım alanları nelerdir?
 192. Bohr Atom Modeli
 193. Alkali Metaller ve Kullanım Alanları Nelerdir
 194. Mol Kavramı Ne Demektir
 195. Doğal Gazda Bulunan Kimyasal Bileşikler Nelerdir
 196. 2019 Yks için altın değerinde kimya notları
 197. Kimyanın Alt Dalları
 198. Maddenin yapısı
 199. Periyodik Sistem
 200. Kimya nedir-ne işe yarar?
 201. 9.Sınıf Kimya Yazılıya Hazırlık
 202. Asit-Baz