PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya


Sayfa : [1] 2

 1. Bant Teorisi
 2. Neptünyum İzotopları
 3. Metallerin Korozyonu
 4. Organik Bileşiklerin Sayısı Neden Fazladır ?
 5. Aldehitlerin Yapısı
 6. Su Yapısı ve Litoloji
 7. Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir?
 8. Vanadyum nedir ?
 9. Deterjan
 10. Asit Yağmuru
 11. Altin
 12. Maksimum Isı Aralığı
 13. Oksijen
 14. Hidrojen
 15. Radyoaktivite
 16. Tepkime
 17. Su
 18. Katı, Sıvı ve Gaz Yakacaklardan, Güneş Enerjisinden Yararlanma, Yenilenebilir Enerji
 19. Dalton Atom Teorisi
 20. Mol Kavrami
 21. Molarite
 22. Gazlar
 23. Madde
 24. Leclanche Pili
 25. Volta Pili:
 26. Pilin Tanımı
 27. Arıtıcı anlamı nedir?
 28. Arıtma anlamı nedir?
 29. Artıuç anlamı nedir?
 30. Artın anlamı nedir?
 31. Artıcık anlamı nedir?
 32. Artıcı anlamı nedir?
 33. Arday anlamı nedir?
 34. Arayüzey Gerilimi anlamı nedir?
 35. Arayüzey anlamı nedir?
 36. Arakalımlı Duru anlamı nedir?
 37. Araduru Kuramı anlamı nedir?
 38. Aradizi Öğeleri anlamı nedir?
 39. Ana Nicem Sayısı anlamı nedir?
 40. Altıgenli Sık Doldurma anlamı nedir?
 41. Altuzay anlamı nedir?
 42. Alansalımı anlamı nedir?
 43. Alanlar Kuramı anlamı nedir?
 44. Akışlı Tepkir anlamı nedir?
 45. Akışkan anlamı nedir?
 46. Aktarım anlamı nedir?
 47. Canlılar için Suyun Önemi
 48. Kimyasal deneme
 49. Elektrokimya
 50. Hekzan
 51. Kimyasal ışıldama
 52. Argon , (AR),Kimyasal Element
 53. Kimyasal Değişmelerde Madde Kimliği Değişikliği Deneyi
 54. Kimyasal Tepkimelerde Hiz Kimyasal Kinetik Hakkında Temel Bilgiler Ve Konu Anlatım
 55. Elementlerin Kullanım Alanları
 56. Çizgi spektrumu.
 57. Coulomb kuvvetleri.
 58. Celsius sıcaklık cetveli.
 59. Bazik oksit.
 60. Bağıl atom kütlesi.
 61. Asit oksit
 62. Ametal
 63. Aktiflik
 64. Adlandırma
 65. Cozunurluk Nedir
 66. Bozulma Serisi
 67. Atom Numarasi Nedir
 68. Asit Nedir
 69. Molibden Kullanım alanları
 70. Molibden Fiziksel ve kimyasal özellikler
 71. Krom özelikler
 72. Mobilden Önemli Özelikler
 73. Niyobyum,
 74. Vanadyumun üretimi
 75. Vanadyum
 76. Toryum
 77. Seryum
 78. Hafniyum,
 79. Skandiyum,
 80. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 81. Altın Yaldız Neden Yapılır
 82. Tuz Ruhu Nedir
 83. Küldeki Kimyevi Madeler
 84. Seramiğin Kimyasal Yapısı
 85. Karbonhidratlar Kimyasal Yapısı
 86. Yağ Asitlerinin Kimyası
 87. Ağır Su Ne Demektir
 88. İdeal Gaz Nedir
 89. Enstrümental Kimya-XRD
 90. Analitik Kimya - Genel Bilgiler
 91. Analitik Kimya Konuları
 92. Yeni bir Kimya Lisans Dersi İçin Önçalışmalar
 93. Kimya Tarihi
 94. Analitik kimya kristalleştirme
 95. Maddenin Dördüncü Hali
 96. Çözürlük dengesi
 97. Molekül Orbital Teorisi
 98. Farmakoloji
 99. Organometalik kimya
 100. Kolonya Yapımı
 101. Kohezyon
 102. Ponza Taşı (Pumiz)
 103. Hidrojen Elementinin Kullanım Alanları
 104. Süperiletkenlik
 105. Biyoetanol
 106. Areometre
 107. Periyodik Cetvelin Özellikleri
 108. Denklemdeki İşaret Ve Sembollerin Anlamı
 109. Aktif Metallerin Suyla Reaksiyonu
 110. Şekil hafızalı alaşımlar
 111. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 112. Elektrokimya
 113. Analitik kimya kristalleştirme
 114. Maddenin Dördüncü Hali
 115. Çözürlük dengesi
 116. Asitler Bazlar Ve Tuzların Günlük Hayatta Kullanımı
 117. Molekül Ağırlığı
 118. Molekül Orbital Teorisi
 119. Farmakoloji
 120. Kimya teorilerini altüst eden deney
 121. Görünmez Mürekkepler
 122. Yanan bir mum ortamda bulunan sigara dumanını yok eder mi?
 123. Atom Numarası ve Periyotlar yasası
 124. Elektroforez
 125. Suyun Kaynama Derecesi Neye Göre Değişit
 126. Toksik Metaller Nelerdir
 127. Asbest Mineralinin Özellikleri
 128. Hidrojen peroksit
 129. Yanma Tepkimeleri
 130. Soy Gaz Nedir ?
 131. Kimya Gazlar Ünitesi Ders Notları
 132. Mevcut En Ağır Elementin Varlığı Doğrulandı
 133. Yükseltgenme seviyesi
 134. Uyarılmış Durum
 135. Esterleşme Nedir
 136. Periyodik Cetvel Nedir
 137. Kireç Hakkında Genel Bilgiler
 138. Zararlı Mineraller
 139. Saf Maddeler , Karışımlar , Çözeltiler
 140. Spin Kuantum Sayısı Nedir -Spin Kuantum Sayısı Hesaplama
 141. Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi ve Eylemsizlik Momenti
 142. Fermantasyon Nedir
 143. Barutun Kimyasal Yapısı
 144. Fermantasyonun Kimyası
 145. Element 117 Ununseptium
 146. Hidroelektrik Santral - HES
 147. Pauli Prensibi Nedir
 148. Zehir
 149. Yük yoğunluğu
 150. Çikolatanın Kimyası
 151. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 152. Bazalt Suları
 153. Su Yapısı ve Litoloji
 154. Suyun Donmasındaki Gizem
 155. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 156. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 157. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 158. Kimyasal Kinetik
 159. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 160. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 161. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 162. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 163. Nitrojen Nedir
 164. Kimyasal Değişim Nedir
 165. Cıva Nedir?
 166. Biyogaz Nedir?
 167. Bazı Asitlerin Özellikleri
 168. Asit Yağmurları
 169. Potasyum Hidroksit
 170. Aldehitler
 171. Element Kavramının Tarihsel Gelişimi
 172. Kimya Gif Animasyonları
 173. Flotasyon
 174. kimyanın Çıkışı
 175. Kolloid
 176. Kimyasal Reaksiyon Çesitleri
 177. Neptünyum İzotopları
 178. Hidrojen İzotopları
 179. Lipit Düşürücü İlaç
 180. Aerosol Nedir
 181. Bant Teorisi
 182. Biyomolekül Nedir
 183. Dezenfeksiyon
 184. Hidrometalurji
 185. Karbon Allotropları
 186. Elementler - Kaliforniyum
 187. Alkali Metallerin Özellikleri
 188. Ünlü Kimyagerler
 189. Halojenler
 190. Elektron Dizilimi
 191. Elektron Dizilimi
 192. Periyodik Cetvel Grupları
 193. Akrilik Bileşikler
 194. Jeokimyasal Çevrim
 195. Jeokimya
 196. Elementler - Kadmiyum
 197. Atom Ve Elektron
 198. Katli Oranlar Kanunu
 199. Bileşiklerin Ayrilma Yöntemleri
 200. Termodinamik
 201. Asilasyon - Asilleşme
 202. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 203. Mol Hesaplama YÖntemlerİ
 204. Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular
 205. İyon Nedir?
 206. Kimya Formülleri Nasıl Ezberlenir?
 207. Kimya Nasıl Çalışılır?
 208. Nitrojen Nedir
 209. Kimyasal Değişim Nedir
 210. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 211. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 212. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 213. Kimyasal Kinetik
 214. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 215. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 216. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 217. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 218. Et ve Et Ürünlerinin Ambalajlanması
 219. Ambalaj Malzemelerinde Kullanılan Test Metotları
 220. Ambalaj Kimyası
 221. Ambalajlama Materyalleri - Ambalaj Kimyası
 222. Osmotik Basınç Nasıl Belirlenir
 223. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 224. Kimya Dersine Çalışma Taktikleri
 225. Asit Yağmurları Nedir Nasıl Oluşur? - Kimya
 226. Patlayıcı Maddeler Nelerdir
 227. Sabit ve Katlı Oranlar Yasası Hakkında Bilgi
 228. Sıcaklık Ölçme Yöntemleri Nelerdir
 229. Atom Modelleri Nelerdir
 230. Maddelerin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir
 231. Atom ve Atom Teorileri Nedir
 232. Karışımlar Nedir
 233. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 234. Ülkemizdeki Madenler ve Enerji Kaynakları Nelerdir
 235. Bileşiklerin Ayrıştırlması Hakkında Bilgi
 236. Doymuş Çözeltiler ve Çözünürlük Hakkında Bilgi
 237. Kuantum Sayıları Nelerdir
 238. Asit Yağmurlarının Oluşumu ve Toprak Yapısına Etkileri Nelerdir
 239. Kimyasal Bağlar Nelerdir
 240. Radyasyonun Canlılara Etkisi Nedir
 241. Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir
 242. Kuvarsit Ne Demektir
 243. Çözeltiler İle İlgili Bilgi
 244. Küresel Simetri Nedir
 245. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları Nelerdir
 246. Periyodik Tablo ve Tarihçesi Hakkında Bilgi
 247. Mol Hesaplama Yöntemi İle İlgili Bilgi
 248. Organik Kimya Hakkında Bilgi
 249. Nükleer Manyetik Rezonans Ne Demektir
 250. Elektroliz Nedir?