PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya


 1. Canlılar için Suyun Önemi
 2. Kimyasal deneme
 3. Elektrokimya
 4. Hekzan
 5. Kimyasal ışıldama
 6. Argon , (AR),Kimyasal Element
 7. Kimyasal Değişmelerde Madde Kimliği Değişikliği Deneyi
 8. Kimyasal Tepkimelerde Hiz Kimyasal Kinetik Hakkında Temel Bilgiler Ve Konu Anlatım
 9. Elementlerin Kullanım Alanları
 10. Çizgi spektrumu.
 11. Coulomb kuvvetleri.
 12. Celsius sıcaklık cetveli.
 13. Bazik oksit.
 14. Bağıl atom kütlesi.
 15. Asit oksit
 16. Ametal
 17. Aktiflik
 18. Adlandırma
 19. Cozunurluk Nedir
 20. Bozulma Serisi
 21. Atom Numarasi Nedir
 22. Asit Nedir
 23. Molibden Kullanım alanları
 24. Molibden Fiziksel ve kimyasal özellikler
 25. Krom özelikler
 26. Mobilden Önemli Özelikler
 27. Niyobyum,
 28. Vanadyumun üretimi
 29. Vanadyum
 30. Toryum
 31. Seryum
 32. Hafniyum,
 33. Skandiyum,
 34. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 35. Altın Yaldız Neden Yapılır
 36. Tuz Ruhu Nedir
 37. Küldeki Kimyevi Madeler
 38. Seramiğin Kimyasal Yapısı
 39. Karbonhidratlar Kimyasal Yapısı
 40. Yağ Asitlerinin Kimyası
 41. Ağır Su Ne Demektir
 42. İdeal Gaz Nedir
 43. Enstrümental Kimya-XRD
 44. Analitik Kimya - Genel Bilgiler
 45. Analitik Kimya Konuları
 46. Yeni bir Kimya Lisans Dersi İçin Önçalışmalar
 47. Kimya Tarihi
 48. Analitik kimya kristalleştirme
 49. Maddenin Dördüncü Hali
 50. Çözürlük dengesi
 51. Molekül Orbital Teorisi
 52. Farmakoloji
 53. Organometalik kimya
 54. Kolonya Yapımı
 55. Kohezyon
 56. Ponza Taşı (Pumiz)
 57. Hidrojen Elementinin Kullanım Alanları
 58. Süperiletkenlik
 59. Biyoetanol
 60. Areometre
 61. Periyodik Cetvelin Özellikleri
 62. Denklemdeki İşaret Ve Sembollerin Anlamı
 63. Aktif Metallerin Suyla Reaksiyonu
 64. Şekil hafızalı alaşımlar
 65. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 66. Elektrokimya
 67. Analitik kimya kristalleştirme
 68. Maddenin Dördüncü Hali
 69. Çözürlük dengesi
 70. Asitler Bazlar Ve Tuzların Günlük Hayatta Kullanımı
 71. Molekül Ağırlığı
 72. Molekül Orbital Teorisi
 73. Farmakoloji
 74. Kimya teorilerini altüst eden deney
 75. Görünmez Mürekkepler
 76. Yanan bir mum ortamda bulunan sigara dumanını yok eder mi?
 77. Atom Numarası ve Periyotlar yasası
 78. Elektroforez
 79. Suyun Kaynama Derecesi Neye Göre Değişit
 80. Toksik Metaller Nelerdir
 81. Asbest Mineralinin Özellikleri
 82. Hidrojen peroksit
 83. Yanma Tepkimeleri
 84. Soy Gaz Nedir ?
 85. Kimya Gazlar Ünitesi Ders Notları
 86. Mevcut En Ağır Elementin Varlığı Doğrulandı
 87. Yükseltgenme seviyesi
 88. Uyarılmış Durum
 89. Esterleşme Nedir
 90. Periyodik Cetvel Nedir
 91. Kireç Hakkında Genel Bilgiler
 92. Zararlı Mineraller
 93. Saf Maddeler , Karışımlar , Çözeltiler
 94. Spin Kuantum Sayısı Nedir -Spin Kuantum Sayısı Hesaplama
 95. Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi ve Eylemsizlik Momenti
 96. Fermantasyon Nedir
 97. Barutun Kimyasal Yapısı
 98. Fermantasyonun Kimyası
 99. Element 117 Ununseptium
 100. Hidroelektrik Santral - HES
 101. Pauli Prensibi Nedir
 102. Zehir
 103. Yük yoğunluğu
 104. Çikolatanın Kimyası
 105. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 106. Bazalt Suları
 107. Su Yapısı ve Litoloji
 108. Suyun Donmasındaki Gizem
 109. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 110. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 111. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 112. Kimyasal Kinetik
 113. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 114. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 115. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 116. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 117. Nitrojen Nedir
 118. Kimyasal Değişim Nedir
 119. Cıva Nedir?
 120. Biyogaz Nedir?
 121. Bazı Asitlerin Özellikleri
 122. Asit Yağmurları
 123. Potasyum Hidroksit
 124. Aldehitler
 125. Element Kavramının Tarihsel Gelişimi
 126. Kimya Gif Animasyonları
 127. Flotasyon
 128. kimyanın Çıkışı
 129. Kolloid
 130. Kimyasal Reaksiyon Çesitleri
 131. Neptünyum İzotopları
 132. Hidrojen İzotopları
 133. Lipit Düşürücü İlaç
 134. Aerosol Nedir
 135. Bant Teorisi
 136. Biyomolekül Nedir
 137. Dezenfeksiyon
 138. Hidrometalurji
 139. Karbon Allotropları
 140. Elementler - Kaliforniyum
 141. Alkali Metallerin Özellikleri
 142. Ünlü Kimyagerler
 143. Halojenler
 144. Elektron Dizilimi
 145. Elektron Dizilimi
 146. Periyodik Cetvel Grupları
 147. Akrilik Bileşikler
 148. Jeokimyasal Çevrim
 149. Jeokimya
 150. Elementler - Kadmiyum
 151. Atom Ve Elektron
 152. Katli Oranlar Kanunu
 153. Bileşiklerin Ayrilma Yöntemleri
 154. Termodinamik
 155. Asilasyon - Asilleşme
 156. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 157. Mol Hesaplama YÖntemlerİ
 158. Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular
 159. İyon Nedir?
 160. Kimya Formülleri Nasıl Ezberlenir?
 161. Kimya Nasıl Çalışılır?
 162. Nitrojen Nedir
 163. Kimyasal Değişim Nedir
 164. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 165. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 166. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 167. Kimyasal Kinetik
 168. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 169. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 170. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 171. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 172. Et ve Et Ürünlerinin Ambalajlanması
 173. Ambalaj Malzemelerinde Kullanılan Test Metotları
 174. Ambalaj Kimyası
 175. Ambalajlama Materyalleri - Ambalaj Kimyası
 176. Osmotik Basınç Nasıl Belirlenir
 177. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 178. Kimya Dersine Çalışma Taktikleri
 179. Asit Yağmurları Nedir Nasıl Oluşur? - Kimya
 180. Patlayıcı Maddeler Nelerdir
 181. Sabit ve Katlı Oranlar Yasası Hakkında Bilgi
 182. Sıcaklık Ölçme Yöntemleri Nelerdir
 183. Atom Modelleri Nelerdir
 184. Maddelerin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir
 185. Atom ve Atom Teorileri Nedir
 186. Karışımlar Nedir
 187. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 188. Ülkemizdeki Madenler ve Enerji Kaynakları Nelerdir
 189. Bileşiklerin Ayrıştırlması Hakkında Bilgi
 190. Doymuş Çözeltiler ve Çözünürlük Hakkında Bilgi
 191. Kuantum Sayıları Nelerdir
 192. Asit Yağmurlarının Oluşumu ve Toprak Yapısına Etkileri Nelerdir
 193. Kimyasal Bağlar Nelerdir
 194. Radyasyonun Canlılara Etkisi Nedir
 195. Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir
 196. Kuvarsit Ne Demektir
 197. Çözeltiler İle İlgili Bilgi
 198. Küresel Simetri Nedir
 199. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları Nelerdir
 200. Periyodik Tablo ve Tarihçesi Hakkında Bilgi
 201. Mol Hesaplama Yöntemi İle İlgili Bilgi
 202. Organik Kimya Hakkında Bilgi
 203. Nükleer Manyetik Rezonans Ne Demektir
 204. Elektroliz Nedir?
 205. Kimyanın Tarihçesi
 206. Magnezyum Metalinin Özellikleri Nelerdir
 207. Alaşımlar Ne Demektir
 208. İyon Değiştirciler Nelerdir
 209. Nükleer Reaktörler Nelerdir
 210. Çözelti Nedir
 211. Madde ve Özellikleri Nelerdir
 212. Farabinin Kimyaya Katkıları Nelerdir
 213. Sodyumun kullanım alanları nelerdir?
 214. Bohr Atom Modeli
 215. Alkali Metaller ve Kullanım Alanları Nelerdir
 216. Mol Kavramı Ne Demektir
 217. Doğal Gazda Bulunan Kimyasal Bileşikler Nelerdir
 218. 2019 Yks için altın değerinde kimya notları
 219. Kimyanın Alt Dalları
 220. Maddenin yapısı
 221. Periyodik Sistem
 222. Kimya nedir-ne işe yarar?
 223. 9.Sınıf Kimya Yazılıya Hazırlık
 224. Asit-Baz