PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya


 1. Çizgi spektrumu.
 2. Coulomb kuvvetleri.
 3. Celsius sıcaklık cetveli.
 4. Bazik oksit.
 5. Bağıl atom kütlesi.
 6. Asit oksit
 7. Ametal
 8. Aktiflik
 9. Adlandırma
 10. Cozunurluk Nedir
 11. Bozulma Serisi
 12. Atom Numarasi Nedir
 13. Asit Nedir
 14. Molibden Kullanım alanları
 15. Molibden Fiziksel ve kimyasal özellikler
 16. Krom özelikler
 17. Mobilden Önemli Özelikler
 18. Niyobyum,
 19. Vanadyumun üretimi
 20. Vanadyum
 21. Toryum
 22. Seryum
 23. Hafniyum,
 24. Skandiyum,
 25. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 26. Altın Yaldız Neden Yapılır
 27. Tuz Ruhu Nedir
 28. Küldeki Kimyevi Madeler
 29. Seramiğin Kimyasal Yapısı
 30. Karbonhidratlar Kimyasal Yapısı
 31. Yağ Asitlerinin Kimyası
 32. Ağır Su Ne Demektir
 33. İdeal Gaz Nedir
 34. Enstrümental Kimya-XRD
 35. Analitik Kimya - Genel Bilgiler
 36. Analitik Kimya Konuları
 37. Yeni bir Kimya Lisans Dersi İçin Önçalışmalar
 38. Kimya Tarihi
 39. Analitik kimya kristalleştirme
 40. Maddenin Dördüncü Hali
 41. Çözürlük dengesi
 42. Molekül Orbital Teorisi
 43. Farmakoloji
 44. Organometalik kimya
 45. Kolonya Yapımı
 46. Kohezyon
 47. Ponza Taşı (Pumiz)
 48. Hidrojen Elementinin Kullanım Alanları
 49. Süperiletkenlik
 50. Biyoetanol
 51. Areometre
 52. Periyodik Cetvelin Özellikleri
 53. Denklemdeki İşaret Ve Sembollerin Anlamı
 54. Aktif Metallerin Suyla Reaksiyonu
 55. Şekil hafızalı alaşımlar
 56. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 57. Elektrokimya
 58. Analitik kimya kristalleştirme
 59. Maddenin Dördüncü Hali
 60. Çözürlük dengesi
 61. Asitler Bazlar Ve Tuzların Günlük Hayatta Kullanımı
 62. Molekül Ağırlığı
 63. Molekül Orbital Teorisi
 64. Farmakoloji
 65. Kimya teorilerini altüst eden deney
 66. Görünmez Mürekkepler
 67. Yanan bir mum ortamda bulunan sigara dumanını yok eder mi?
 68. Atom Numarası ve Periyotlar yasası
 69. Elektroforez
 70. Suyun Kaynama Derecesi Neye Göre Değişit
 71. Toksik Metaller Nelerdir
 72. Asbest Mineralinin Özellikleri
 73. Hidrojen peroksit
 74. Yanma Tepkimeleri
 75. Soy Gaz Nedir ?
 76. Kimya Gazlar Ünitesi Ders Notları
 77. Mevcut En Ağır Elementin Varlığı Doğrulandı
 78. Yükseltgenme seviyesi
 79. Uyarılmış Durum
 80. Esterleşme Nedir
 81. Periyodik Cetvel Nedir
 82. Kireç Hakkında Genel Bilgiler
 83. Zararlı Mineraller
 84. Saf Maddeler , Karışımlar , Çözeltiler
 85. Spin Kuantum Sayısı Nedir -Spin Kuantum Sayısı Hesaplama
 86. Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi ve Eylemsizlik Momenti
 87. Fermantasyon Nedir
 88. Barutun Kimyasal Yapısı
 89. Fermantasyonun Kimyası
 90. Element 117 Ununseptium
 91. Hidroelektrik Santral - HES
 92. Pauli Prensibi Nedir
 93. Zehir
 94. Yük yoğunluğu
 95. Çikolatanın Kimyası
 96. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 97. Bazalt Suları
 98. Su Yapısı ve Litoloji
 99. Suyun Donmasındaki Gizem
 100. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 101. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 102. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 103. Kimyasal Kinetik
 104. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 105. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 106. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 107. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 108. Nitrojen Nedir
 109. Kimyasal Değişim Nedir
 110. Cıva Nedir?
 111. Biyogaz Nedir?
 112. Bazı Asitlerin Özellikleri
 113. Asit Yağmurları
 114. Potasyum Hidroksit
 115. Aldehitler
 116. Element Kavramının Tarihsel Gelişimi
 117. Kimya Gif Animasyonları
 118. Flotasyon
 119. kimyanın Çıkışı
 120. Kolloid
 121. Kimyasal Reaksiyon Çesitleri
 122. Neptünyum İzotopları
 123. Hidrojen İzotopları
 124. Lipit Düşürücü İlaç
 125. Aerosol Nedir
 126. Bant Teorisi
 127. Biyomolekül Nedir
 128. Dezenfeksiyon
 129. Hidrometalurji
 130. Karbon Allotropları
 131. Elementler - Kaliforniyum
 132. Alkali Metallerin Özellikleri
 133. Ünlü Kimyagerler
 134. Halojenler
 135. Elektron Dizilimi
 136. Elektron Dizilimi
 137. Periyodik Cetvel Grupları
 138. Akrilik Bileşikler
 139. Jeokimyasal Çevrim
 140. Jeokimya
 141. Elementler - Kadmiyum
 142. Atom Ve Elektron
 143. Katli Oranlar Kanunu
 144. Bileşiklerin Ayrilma Yöntemleri
 145. Termodinamik
 146. Asilasyon - Asilleşme
 147. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 148. Mol Hesaplama YÖntemlerİ
 149. Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular
 150. İyon Nedir?
 151. Kimya Formülleri Nasıl Ezberlenir?
 152. Kimya Nasıl Çalışılır?
 153. Nitrojen Nedir
 154. Kimyasal Değişim Nedir
 155. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 156. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 157. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 158. Kimyasal Kinetik
 159. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 160. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 161. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 162. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 163. Et ve Et Ürünlerinin Ambalajlanması
 164. Ambalaj Malzemelerinde Kullanılan Test Metotları
 165. Ambalaj Kimyası
 166. Ambalajlama Materyalleri - Ambalaj Kimyası
 167. Osmotik Basınç Nasıl Belirlenir
 168. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 169. Kimya Dersine Çalışma Taktikleri
 170. Asit Yağmurları Nedir Nasıl Oluşur? - Kimya
 171. Patlayıcı Maddeler Nelerdir
 172. Sabit ve Katlı Oranlar Yasası Hakkında Bilgi
 173. Sıcaklık Ölçme Yöntemleri Nelerdir
 174. Atom Modelleri Nelerdir
 175. Maddelerin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir
 176. Atom ve Atom Teorileri Nedir
 177. Karışımlar Nedir
 178. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 179. Ülkemizdeki Madenler ve Enerji Kaynakları Nelerdir
 180. Bileşiklerin Ayrıştırlması Hakkında Bilgi
 181. Doymuş Çözeltiler ve Çözünürlük Hakkında Bilgi
 182. Kuantum Sayıları Nelerdir
 183. Asit Yağmurlarının Oluşumu ve Toprak Yapısına Etkileri Nelerdir
 184. Kimyasal Bağlar Nelerdir
 185. Radyasyonun Canlılara Etkisi Nedir
 186. Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir
 187. Kuvarsit Ne Demektir
 188. Çözeltiler İle İlgili Bilgi
 189. Küresel Simetri Nedir
 190. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları Nelerdir
 191. Periyodik Tablo ve Tarihçesi Hakkında Bilgi
 192. Mol Hesaplama Yöntemi İle İlgili Bilgi
 193. Organik Kimya Hakkında Bilgi
 194. Nükleer Manyetik Rezonans Ne Demektir
 195. Elektroliz Nedir?
 196. Kimyanın Tarihçesi
 197. Magnezyum Metalinin Özellikleri Nelerdir
 198. Alaşımlar Ne Demektir
 199. İyon Değiştirciler Nelerdir
 200. Nükleer Reaktörler Nelerdir
 201. Çözelti Nedir
 202. Madde ve Özellikleri Nelerdir
 203. Farabinin Kimyaya Katkıları Nelerdir
 204. Sodyumun kullanım alanları nelerdir?
 205. Bohr Atom Modeli
 206. Alkali Metaller ve Kullanım Alanları Nelerdir
 207. Mol Kavramı Ne Demektir
 208. Doğal Gazda Bulunan Kimyasal Bileşikler Nelerdir
 209. 2019 Yks için altın değerinde kimya notları
 210. Kimyanın Alt Dalları
 211. Maddenin yapısı
 212. Periyodik Sistem
 213. Kimya nedir-ne işe yarar?
 214. 9.Sınıf Kimya Yazılıya Hazırlık
 215. Asit-Baz