PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya


Sayfa : [1] 2

 1. Asit Yağmuru
 2. Altin
 3. Maksimum Isı Aralığı
 4. Oksijen
 5. Hidrojen
 6. Radyoaktivite
 7. Tepkime
 8. Su
 9. Katı, Sıvı ve Gaz Yakacaklardan, Güneş Enerjisinden Yararlanma, Yenilenebilir Enerji
 10. Dalton Atom Teorisi
 11. Mol Kavrami
 12. Molarite
 13. Gazlar
 14. Madde
 15. Leclanche Pili
 16. Volta Pili:
 17. Pilin Tanımı
 18. Arıtıcı anlamı nedir?
 19. Arıtma anlamı nedir?
 20. Artıuç anlamı nedir?
 21. Artın anlamı nedir?
 22. Artıcık anlamı nedir?
 23. Artıcı anlamı nedir?
 24. Arday anlamı nedir?
 25. Arayüzey Gerilimi anlamı nedir?
 26. Arayüzey anlamı nedir?
 27. Arakalımlı Duru anlamı nedir?
 28. Araduru Kuramı anlamı nedir?
 29. Aradizi Öğeleri anlamı nedir?
 30. Ana Nicem Sayısı anlamı nedir?
 31. Altıgenli Sık Doldurma anlamı nedir?
 32. Altuzay anlamı nedir?
 33. Alansalımı anlamı nedir?
 34. Alanlar Kuramı anlamı nedir?
 35. Akışlı Tepkir anlamı nedir?
 36. Akışkan anlamı nedir?
 37. Aktarım anlamı nedir?
 38. Canlılar için Suyun Önemi
 39. Kimyasal deneme
 40. Elektrokimya
 41. Hekzan
 42. Kimyasal ışıldama
 43. Argon , (AR),Kimyasal Element
 44. Kimyasal Değişmelerde Madde Kimliği Değişikliği Deneyi
 45. Kimyasal Tepkimelerde Hiz Kimyasal Kinetik Hakkında Temel Bilgiler Ve Konu Anlatım
 46. Elementlerin Kullanım Alanları
 47. Çizgi spektrumu.
 48. Coulomb kuvvetleri.
 49. Celsius sıcaklık cetveli.
 50. Bazik oksit.
 51. Bağıl atom kütlesi.
 52. Asit oksit
 53. Ametal
 54. Aktiflik
 55. Adlandırma
 56. Cozunurluk Nedir
 57. Bozulma Serisi
 58. Atom Numarasi Nedir
 59. Asit Nedir
 60. Molibden Kullanım alanları
 61. Molibden Fiziksel ve kimyasal özellikler
 62. Krom özelikler
 63. Mobilden Önemli Özelikler
 64. Niyobyum,
 65. Vanadyumun üretimi
 66. Vanadyum
 67. Toryum
 68. Seryum
 69. Hafniyum,
 70. Skandiyum,
 71. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 72. Altın Yaldız Neden Yapılır
 73. Tuz Ruhu Nedir
 74. Küldeki Kimyevi Madeler
 75. Seramiğin Kimyasal Yapısı
 76. Karbonhidratlar Kimyasal Yapısı
 77. Yağ Asitlerinin Kimyası
 78. Ağır Su Ne Demektir
 79. İdeal Gaz Nedir
 80. Enstrümental Kimya-XRD
 81. Analitik Kimya - Genel Bilgiler
 82. Analitik Kimya Konuları
 83. Yeni bir Kimya Lisans Dersi İçin Önçalışmalar
 84. Kimya Tarihi
 85. Analitik kimya kristalleştirme
 86. Maddenin Dördüncü Hali
 87. Çözürlük dengesi
 88. Molekül Orbital Teorisi
 89. Farmakoloji
 90. Organometalik kimya
 91. Kolonya Yapımı
 92. Kohezyon
 93. Ponza Taşı (Pumiz)
 94. Hidrojen Elementinin Kullanım Alanları
 95. Süperiletkenlik
 96. Biyoetanol
 97. Areometre
 98. Periyodik Cetvelin Özellikleri
 99. Denklemdeki İşaret Ve Sembollerin Anlamı
 100. Aktif Metallerin Suyla Reaksiyonu
 101. Şekil hafızalı alaşımlar
 102. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 103. Elektrokimya
 104. Analitik kimya kristalleştirme
 105. Maddenin Dördüncü Hali
 106. Çözürlük dengesi
 107. Asitler Bazlar Ve Tuzların Günlük Hayatta Kullanımı
 108. Molekül Ağırlığı
 109. Molekül Orbital Teorisi
 110. Farmakoloji
 111. Kimya teorilerini altüst eden deney
 112. Görünmez Mürekkepler
 113. Yanan bir mum ortamda bulunan sigara dumanını yok eder mi?
 114. Atom Numarası ve Periyotlar yasası
 115. Elektroforez
 116. Suyun Kaynama Derecesi Neye Göre Değişit
 117. Toksik Metaller Nelerdir
 118. Asbest Mineralinin Özellikleri
 119. Hidrojen peroksit
 120. Yanma Tepkimeleri
 121. Soy Gaz Nedir ?
 122. Kimya Gazlar Ünitesi Ders Notları
 123. Mevcut En Ağır Elementin Varlığı Doğrulandı
 124. Yükseltgenme seviyesi
 125. Uyarılmış Durum
 126. Esterleşme Nedir
 127. Periyodik Cetvel Nedir
 128. Kireç Hakkında Genel Bilgiler
 129. Zararlı Mineraller
 130. Saf Maddeler , Karışımlar , Çözeltiler
 131. Spin Kuantum Sayısı Nedir -Spin Kuantum Sayısı Hesaplama
 132. Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi ve Eylemsizlik Momenti
 133. Fermantasyon Nedir
 134. Barutun Kimyasal Yapısı
 135. Fermantasyonun Kimyası
 136. Element 117 Ununseptium
 137. Hidroelektrik Santral - HES
 138. Pauli Prensibi Nedir
 139. Zehir
 140. Yük yoğunluğu
 141. Çikolatanın Kimyası
 142. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 143. Bazalt Suları
 144. Su Yapısı ve Litoloji
 145. Suyun Donmasındaki Gizem
 146. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 147. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 148. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 149. Kimyasal Kinetik
 150. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 151. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 152. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 153. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 154. Nitrojen Nedir
 155. Kimyasal Değişim Nedir
 156. Cıva Nedir?
 157. Biyogaz Nedir?
 158. Bazı Asitlerin Özellikleri
 159. Asit Yağmurları
 160. Potasyum Hidroksit
 161. Aldehitler
 162. Element Kavramının Tarihsel Gelişimi
 163. Kimya Gif Animasyonları
 164. Flotasyon
 165. kimyanın Çıkışı
 166. Kolloid
 167. Kimyasal Reaksiyon Çesitleri
 168. Neptünyum İzotopları
 169. Hidrojen İzotopları
 170. Lipit Düşürücü İlaç
 171. Aerosol Nedir
 172. Bant Teorisi
 173. Biyomolekül Nedir
 174. Dezenfeksiyon
 175. Hidrometalurji
 176. Karbon Allotropları
 177. Elementler - Kaliforniyum
 178. Alkali Metallerin Özellikleri
 179. Ünlü Kimyagerler
 180. Halojenler
 181. Elektron Dizilimi
 182. Elektron Dizilimi
 183. Periyodik Cetvel Grupları
 184. Akrilik Bileşikler
 185. Jeokimyasal Çevrim
 186. Jeokimya
 187. Elementler - Kadmiyum
 188. Atom Ve Elektron
 189. Katli Oranlar Kanunu
 190. Bileşiklerin Ayrilma Yöntemleri
 191. Termodinamik
 192. Asilasyon - Asilleşme
 193. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 194. Mol Hesaplama YÖntemlerİ
 195. Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular
 196. İyon Nedir?
 197. Kimya Formülleri Nasıl Ezberlenir?
 198. Kimya Nasıl Çalışılır?
 199. Nitrojen Nedir
 200. Kimyasal Değişim Nedir
 201. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 202. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 203. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 204. Kimyasal Kinetik
 205. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 206. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 207. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 208. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 209. Et ve Et Ürünlerinin Ambalajlanması
 210. Ambalaj Malzemelerinde Kullanılan Test Metotları
 211. Ambalaj Kimyası
 212. Ambalajlama Materyalleri - Ambalaj Kimyası
 213. Osmotik Basınç Nasıl Belirlenir
 214. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 215. Kimya Dersine Çalışma Taktikleri
 216. Asit Yağmurları Nedir Nasıl Oluşur? - Kimya
 217. Patlayıcı Maddeler Nelerdir
 218. Sabit ve Katlı Oranlar Yasası Hakkında Bilgi
 219. Sıcaklık Ölçme Yöntemleri Nelerdir
 220. Atom Modelleri Nelerdir
 221. Maddelerin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir
 222. Atom ve Atom Teorileri Nedir
 223. Karışımlar Nedir
 224. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 225. Ülkemizdeki Madenler ve Enerji Kaynakları Nelerdir
 226. Bileşiklerin Ayrıştırlması Hakkında Bilgi
 227. Doymuş Çözeltiler ve Çözünürlük Hakkında Bilgi
 228. Kuantum Sayıları Nelerdir
 229. Asit Yağmurlarının Oluşumu ve Toprak Yapısına Etkileri Nelerdir
 230. Kimyasal Bağlar Nelerdir
 231. Radyasyonun Canlılara Etkisi Nedir
 232. Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir
 233. Kuvarsit Ne Demektir
 234. Çözeltiler İle İlgili Bilgi
 235. Küresel Simetri Nedir
 236. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları Nelerdir
 237. Periyodik Tablo ve Tarihçesi Hakkında Bilgi
 238. Mol Hesaplama Yöntemi İle İlgili Bilgi
 239. Organik Kimya Hakkında Bilgi
 240. Nükleer Manyetik Rezonans Ne Demektir
 241. Elektroliz Nedir?
 242. Kimyanın Tarihçesi
 243. Magnezyum Metalinin Özellikleri Nelerdir
 244. Alaşımlar Ne Demektir
 245. İyon Değiştirciler Nelerdir
 246. Nükleer Reaktörler Nelerdir
 247. Çözelti Nedir
 248. Madde ve Özellikleri Nelerdir
 249. Farabinin Kimyaya Katkıları Nelerdir
 250. Sodyumun kullanım alanları nelerdir?