PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Biyoloji


 1. Parathormon Nedir
 2. Balıklar Suyun içinde Nasıl Yaşar
 3. Suyosunları - Algler
 4. Saçların Yapısı Nasıldır
 5. Aldesteron Hormonu
 6. Abdusent Siniri
 7. Adrenokortikotrop Hormon - ACTH
 8. Allantoyis kesesi
 9. Alel Nedir
 10. Açık dolaşım:
 11. Juvenil Hormonu
 12. İnterferon
 13. İmmunolojik Tolerans
 14. Hücre Kuramı
 15. Hidrojen Bağı
 16. Hazırlık Reaksiyonu
 17. Geri Bildirim
 18. Genetik Sürüklenme
 19. Gastrula
 20. Fötüs
 21. Fotosentez
 22. Enerjinin Sakınımı (Korunumu) Yasası
 23. Element
 24. Ekoton
 25. Ekoloji
 26. Effektör
 27. Dpn
 28. Dna
 29. Dim
 30. Diferensiasyon
 31. Desmosomlar
 32. Deaminasyon
 33. Çomak
 34. Çevresel Direnç
 35. Birim Zar
 36. Besin Zinciri
 37. Bazal Metabolizma Hızı
 38. Basımlama
 39. Asit
 40. Antibiotikler
 41. Antidiüretik Hormon (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Diuretikus-sidik meydana):
 42. Anter
 43. Amniyon (Eski Yunanca: Amnion-kuzu
 44. Allontois (Eski Yunanca: Allas-sosis+Eidos-şekil, biçim):
 45. Alarm Renkliliği
 46. Aksiyon Potansiyeli
 47. Absisyon Tabakası
 48. Bitkisel Dokular
 49. Bitkilerde Boşaltım
 50. Hayvanlarda Dolaşım Sistemi
 51. Bitkilerde Taşıma Sistemi
 52. Bitkilerde Sindirim
 53. Bitkilerde Hormonal Düzenleme
 54. Bitkilerde Destek Yapılar
 55. Omurgalılarda Merkezi Sinir Sistemi
 56. Omurganın Yapısı Ve işlevi
 57. Performans Ödevi Vitaminler hakkında bilgi
 58. Nefes Alma Düzenimizi Kontrol Eden Hücreler
 59. Performans Ödevi Besinler
 60. Mayoz Bölünme Evreleri Proje Ödevi
 61. Sineğin Başkalaşımı
 62. Suyun Canlılar İçin Önemi Kısaca Maddeler Halinde
 63. Enerji piramidi nedir?
 64. Kurbağaların Gelişim Evreleri
 65. Nükleik Asitlerin Yapısı Hakkında Bilgi
 66. Glikozun Yapısı Nasıldır?
 67. ATPnin Canlılar Için önemi Nedir?
 68. Glikozun Canlılar İçin önemi Nedir?
 69. Lenf Sisteminin özellikleri Nelerdir ?
 70. Rekombinant Dna Teknolojisi Tarihi
 71. Rekombinant Dna teknolojisi
 72. Gen Aktarımı Nedir - Hakkında Bilgi
 73. Klonlama Nedir - Nasıl Yapılır - Hakkında Herşey
 74. Kimya Vektörler Konu Anlatımı
 75. Başlıca Vektörler
 76. Plasmid Konu Anlatımı
 77. Plasmid Vektörler - Konu Anlatımı Kısa
 78. Polylinker Bölge - Konu Anlatımı Kısa
 79. Dna'nın Vektöre Aktarılması
 80. Klonlama Vektörünün Hücrelere Aktarılması
 81. Göğüs Boşluğunda Hangi Organlarımız Vardır
 82. Fotosentezi Kimler Yapar
 83. Mikroskobik Canlıları İlk Kim Buldu?
 84. Vücudumuzdaki Kaslar
 85. Hücre Kültürü Teknikleri Nelerdir?
 86. İskelet Sistemi
 87. Enzimler
 88. Dna yapisi
 89. Benzerliğin (ya da olmayışının) Evrimi
 90. Gen Çeşitleri Nelerdir?
 91. Resesif Gen Nedir?
 92. Çekinik Gen (Resesif) Nedir? Özellikleri Nelerdir?
 93. Baskın Gen (Dominant) Nedir?
 94. Baskın Gen Çekinik Gen
 95. Hücre Zarından Madde Geçişi
 96. Protein Biyosentezi Nedir?
 97. Histamin Nedir-Histamin Hakkinda
 98. Ne Kadar Ağrı Çektiğimizi Genlerimiz Belirliyor
 99. Ceknik Genler Nedir
 100. Besin Zinciri
 101. Absisyon Tabakası
 102. Tek hücreli yaşam nedir
 103. Sekonder Metabolitler
 104. Sinonim
 105. Öd Safra Kesesi
 106. Antitiroid Maddeler
 107. Siyanobakteri (Cyanobacteria) Nedir ?
 108. Besin Ağı (Besin Döngüsü)
 109. Bağışıklık Sistemi Nedir?
 110. Potasyum Hangi Besinlerde Bulunur ?
 111. Kalsiyum Hangi Besinlerde Bulunur ?
 112. Sodyum Minerali Hangi Besinlerde Bulunur ?
 113. Bor Hangi Besinlerde Bulunur?
 114. Krom Minerali Eksikliği
 115. Besin Öğeleri Nelerdir?
 116. Kurbağaların Başkalaşım Evreleri Nedir?
 117. İnorganik ve Enerji Verici Besinler Nelerdir?
 118. Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Benzerlikleri
 119. İpek Böceğinin Başkalaşım Evreleri Nelerdir?
 120. Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Farklar Nelerdir
 121. Canlıların Kromozom Sayıları
 122. Karbonhidrat Nedir ve Karbonhidratın Özellikleri Nelerdir?
 123. Koloni Nedir Koloni Çeşitleri Nelerdir?
 124. Sentrozomların Özellikleri Nelerdir?
 125. Koful Çeşitleri Nelerdir?
 126. Maddeler Halinde Ribozomun Özellikleri Nelerdir?
 127. Flor Hangi Besinlerde Bulunur ?
 128. Gözünüzün önünde uçuşan o şeyler nedir-Michael Mauser
 129. Endoplazmik Retikulum
 130. Boşaltım Sistemi - İnsan Anatomisi
 131. Biyolojide Kullanılan Ölçü Birimleri
 132. Suyun Elektrolizi İle Ayrışması
 133. Akyuvarların Görevleri ve Özellikleri Nelerdir?
 134. RNA'nın Katalitik Potansiyeli Nedir
 135. Mantarların Özellikleri ve Sınıflandırılması.
 136. Mutagenez ve Mutajenler
 137. Bitki Organelleri ve Görevleri
 138. Monera Alemi ve Özellikleri.
 139. Akalazya Nedir? Belirtileri, Teşhisi be Tedavisi.
 140. Kalbin Yapısı
 141. İştahsızlık Geni
 142. İyi Koca Geni
 143. İnsan-Domuz Kırması
 144. İnsan Genomu Projesi
 145. İnsan Gen Haritası
 146. Çapkınlık Geni
 147. Yetenek Genleri Anneden
 148. Yağ Geni
 149. Yapay DNA
 150. Proteom Bilimi
 151. Müzik Geni
 152. Klonlamanın Sakıncaları
 153. Keçi Sütünden ıpek
 154. Kanser Geni
 155. Gevezelik Geni
 156. Genler ve Davranışlarımız
 157. Genetik Tedavi
 158. Genetik Sözlük
 159. Genetik Kopyalama
 160. Gen Terapisi
 161. Gen Nakli
 162. Duyarga Yerine Bacak
 163. Deoksiribonükleik asit (DNA)
 164. Baş Nakli
 165. Bacaklardaki Gözler
 166. Acı Geni
 167. Vitaminlerin Genel Özellikleri Nelerdir?
 168. Suda Eriyen Vitaminlerin Görevleri ve Özellikleri.
 169. Bitki ve Bakteri Fotosentezi Arasındaki Farklar ile Ortak Özellikleri.
 170. Dişi Üreme Sisteminin Kısımları ve Görevleri.
 171. TYT ve AYT Biyoloji Konuları
 172. 9.Sınıf Biyoloji | Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri
 173. AYT Biyoloji'ye Nasıl Çalışılır? 10 dakikada 5 Taktik
 174. 9.Sınıf Biyoloji - Bilimsel Bilginin Doğası
 175. Limit Yayınları - Sınavdan Önce Çözülmesi Gereken 100 Soru
 176. Kloroplast Özellikleri.
 177. Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez).