PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Biyoloji


 1. Alglerin Özellikleri Nelerdir?
 2. Kryptodrakon
 3. Plesiosaurus
 4. Siyanobakteriler
 5. Sürüngenlerin Genel Özellikleri
 6. Canlıların Sınıflandırılması Deneyi
 7. Hayvansal Hücrelerin İncelenmesi Deneyi
 8. Bakteri Hücrelerinin Boyanması Deneyi
 9. Azot Tutan Bitki Deneyi
 10. Zardan difüzyonla geçiş
 11. Lise biyoloji laboratuvar malzemeleri
 12. Pandorina
 13. Kızıl Gelgit
 14. Cosmarium
 15. Chlorella
 16. Biyolojinin İlkeleri
 17. RNA'nın Katalitik Potansiyeli Nedir?
 18. Deri Değiştirme
 19. Brown Hareketi
 20. Biyolojik Saat
 21. Biyoessey
 22. Binomial Nomenklatür
 23. Biküspid
 24. Bazidiyum
 25. Bentos
 26. Antijen
 27. Anaerobik
 28. Alarm Renkliliği
 29. Akondroplaziya
 30. Aglütinasyon
 31. Agnata
 32. Adventif Kök
 33. Aerobik
 34. Adipoz
 35. Adenin (Eski Yunanca: Aden-bez):
 36. Adaptif Dallanma
 37. Adaptasyon (Uyum)
 38. Antibiyotiklerin Bakterilere Etkisi
 39. Bakteriler ve Virüsler Arasındaki Farklar Nelerdir?
 40. Bakteriler Nerede ve Nasıl Yaşarlar?
 41. Hastalık Yapan Bakteri Türleri Nelerdir?
 42. Bakteriler Nasıl Beslenir?
 43. Bakterilerin Yapısı Nasıldır?
 44. Bakteriler Nasıl Çoğalır?
 45. Bakterilerin Genel Özellikleri
 46. Yararlı Bakteriler
 47. Bakterilerin Çoğalması ve Gelişmesi
 48. Bakteri Çeşitleri Nelerdir?
 49. Bakteri nedir?
 50. Azot Döngüsü nedir?
 51. Astrobiyoloji nedir?
 52. Apoenzim ve Koenzim nedir?
 53. Antibiyogram Nedir?
 54. Androjen Hormonu nedir? Etkisi ve Kullanım Alanları Nelerdir?
 55. Anabolizma (Özümleme, Asimilasyon) Nedir?
 56. Alveol Nedir?
 57. Aldosteron Nedir?
 58. Albümin Nedir?
 59. Aktinin Tarihçesi Nedir?
 60. Aktin Nedir?
 61. Akrozom Nedir?
 62. Adiposit Doku
 63. Adenozin Tri Fosfat (ATP)'nin İşlevi Nedir?
 64. ATP 'nin Kimyasal Özellikleri ve Sentezi
 65. Adenozin TriFosfat (ATP) Nasıl Oluşur?
 66. ATP Molekülünün Canlılar İçin Önemi Nedir?
 67. Adenozin TriFosfat (ATP) Yapısı
 68. Adenozin TriFosfat (ATP) Nedir?
 69. Fareleri Obeziteden Koruyan Bağırsak Bakterileri
 70. Gen İfadesi Nedir?
 71. Farklı Bir Biyofloresan Yöntemi Keşfedildi
 72. Yeni Bir Gen Düzenleme Yöntemi: Birincil Düzenleme
 73. Parathormon Nedir
 74. Balıklar Suyun içinde Nasıl Yaşar
 75. Suyosunları - Algler
 76. Saçların Yapısı Nasıldır
 77. Aldesteron Hormonu
 78. Abdusent Siniri
 79. Adrenokortikotrop Hormon - ACTH
 80. Allantoyis kesesi
 81. Alel Nedir
 82. Açık dolaşım:
 83. Juvenil Hormonu
 84. İnterferon
 85. İmmunolojik Tolerans
 86. Hücre Kuramı
 87. Hidrojen Bağı
 88. Hazırlık Reaksiyonu
 89. Geri Bildirim
 90. Genetik Sürüklenme
 91. Gastrula
 92. Fötüs
 93. Fotosentez
 94. Enerjinin Sakınımı (Korunumu) Yasası
 95. Element
 96. Ekoton
 97. Ekoloji
 98. Effektör
 99. Dpn
 100. Dna
 101. Dim
 102. Diferensiasyon
 103. Desmosomlar
 104. Deaminasyon
 105. Çomak
 106. Çevresel Direnç
 107. Birim Zar
 108. Besin Zinciri
 109. Bazal Metabolizma Hızı
 110. Basımlama
 111. Asit
 112. Antibiotikler
 113. Antidiüretik Hormon (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Diuretikus-sidik meydana):
 114. Anter
 115. Amniyon (Eski Yunanca: Amnion-kuzu
 116. Allontois (Eski Yunanca: Allas-sosis+Eidos-şekil, biçim):
 117. Alarm Renkliliği
 118. Aksiyon Potansiyeli
 119. Bitkisel Dokular
 120. Bitkilerde Boşaltım
 121. Hayvanlarda Dolaşım Sistemi
 122. Bitkilerde Taşıma Sistemi
 123. Bitkilerde Sindirim
 124. Bitkilerde Hormonal Düzenleme
 125. Bitkilerde Destek Yapılar
 126. Omurgalılarda Merkezi Sinir Sistemi
 127. Omurganın Yapısı Ve işlevi
 128. Performans Ödevi Vitaminler hakkında bilgi
 129. Nefes Alma Düzenimizi Kontrol Eden Hücreler
 130. Performans Ödevi Besinler
 131. Mayoz Bölünme Evreleri Proje Ödevi
 132. Sineğin Başkalaşımı
 133. Suyun Canlılar İçin Önemi Kısaca Maddeler Halinde
 134. Enerji piramidi nedir?
 135. Kurbağaların Gelişim Evreleri
 136. Nükleik Asitlerin Yapısı Hakkında Bilgi
 137. Glikozun Yapısı Nasıldır?
 138. ATPnin Canlılar Için önemi Nedir?
 139. Glikozun Canlılar İçin önemi Nedir?
 140. Lenf Sisteminin özellikleri Nelerdir ?
 141. Rekombinant Dna Teknolojisi Tarihi
 142. Rekombinant Dna teknolojisi
 143. Gen Aktarımı Nedir - Hakkında Bilgi
 144. Klonlama Nedir - Nasıl Yapılır - Hakkında Herşey
 145. Kimya Vektörler Konu Anlatımı
 146. Başlıca Vektörler
 147. Plasmid Konu Anlatımı
 148. Plasmid Vektörler - Konu Anlatımı Kısa
 149. Polylinker Bölge - Konu Anlatımı Kısa
 150. Dna'nın Vektöre Aktarılması
 151. Klonlama Vektörünün Hücrelere Aktarılması
 152. Göğüs Boşluğunda Hangi Organlarımız Vardır
 153. Fotosentezi Kimler Yapar
 154. Mikroskobik Canlıları İlk Kim Buldu?
 155. Vücudumuzdaki Kaslar
 156. Hücre Kültürü Teknikleri Nelerdir?
 157. İskelet Sistemi
 158. Enzimler
 159. Dna yapisi
 160. Benzerliğin (ya da olmayışının) Evrimi
 161. Gen Çeşitleri Nelerdir?
 162. Resesif Gen Nedir?
 163. Çekinik Gen (Resesif) Nedir? Özellikleri Nelerdir?
 164. Baskın Gen (Dominant) Nedir?
 165. Baskın Gen Çekinik Gen
 166. Hücre Zarından Madde Geçişi
 167. Protein Biyosentezi Nedir?
 168. Histamin Nedir-Histamin Hakkinda
 169. Ne Kadar Ağrı Çektiğimizi Genlerimiz Belirliyor
 170. Ceknik Genler Nedir
 171. Besin Zinciri
 172. Absisyon Tabakası
 173. Tek hücreli yaşam nedir
 174. Sekonder Metabolitler
 175. Sinonim
 176. Öd Safra Kesesi
 177. Antitiroid Maddeler
 178. Siyanobakteri (Cyanobacteria) Nedir ?
 179. Besin Ağı (Besin Döngüsü)
 180. Bağışıklık Sistemi Nedir?
 181. Potasyum Hangi Besinlerde Bulunur ?
 182. Kalsiyum Hangi Besinlerde Bulunur ?
 183. Sodyum Minerali Hangi Besinlerde Bulunur ?
 184. Bor Hangi Besinlerde Bulunur?
 185. Krom Minerali Eksikliği
 186. Besin Öğeleri Nelerdir?
 187. Kurbağaların Başkalaşım Evreleri Nedir?
 188. İnorganik ve Enerji Verici Besinler Nelerdir?
 189. Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Benzerlikleri
 190. İpek Böceğinin Başkalaşım Evreleri Nelerdir?
 191. Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Farklar Nelerdir
 192. Canlıların Kromozom Sayıları
 193. Karbonhidrat Nedir ve Karbonhidratın Özellikleri Nelerdir?
 194. Koloni Nedir Koloni Çeşitleri Nelerdir?
 195. Sentrozomların Özellikleri Nelerdir?
 196. Koful Çeşitleri Nelerdir?
 197. Maddeler Halinde Ribozomun Özellikleri Nelerdir?
 198. Flor Hangi Besinlerde Bulunur ?
 199. Gözünüzün önünde uçuşan o şeyler nedir-Michael Mauser
 200. Endoplazmik Retikulum
 201. Boşaltım Sistemi - İnsan Anatomisi
 202. Biyolojide Kullanılan Ölçü Birimleri
 203. Suyun Elektrolizi İle Ayrışması
 204. Akyuvarların Görevleri ve Özellikleri Nelerdir?
 205. RNA'nın Katalitik Potansiyeli Nedir
 206. Mantarların Özellikleri ve Sınıflandırılması.
 207. Mutagenez ve Mutajenler
 208. Bitki Organelleri ve Görevleri
 209. Monera Alemi ve Özellikleri.
 210. Akalazya Nedir? Belirtileri, Teşhisi be Tedavisi.
 211. Kalbin Yapısı
 212. İştahsızlık Geni
 213. İyi Koca Geni
 214. İnsan-Domuz Kırması
 215. İnsan Genomu Projesi
 216. İnsan Gen Haritası
 217. Çapkınlık Geni
 218. Yetenek Genleri Anneden
 219. Yağ Geni
 220. Yapay DNA
 221. Proteom Bilimi
 222. Müzik Geni
 223. Klonlamanın Sakıncaları
 224. Keçi Sütünden ıpek
 225. Kanser Geni
 226. Gevezelik Geni
 227. Genler ve Davranışlarımız
 228. Genetik Tedavi
 229. Genetik Sözlük
 230. Genetik Kopyalama
 231. Gen Terapisi
 232. Gen Nakli
 233. Duyarga Yerine Bacak
 234. Deoksiribonükleik asit (DNA)
 235. Baş Nakli
 236. Bacaklardaki Gözler
 237. Acı Geni
 238. Vitaminlerin Genel Özellikleri Nelerdir?
 239. Suda Eriyen Vitaminlerin Görevleri ve Özellikleri.
 240. Bitki ve Bakteri Fotosentezi Arasındaki Farklar ile Ortak Özellikleri.
 241. Dişi Üreme Sisteminin Kısımları ve Görevleri.
 242. TYT ve AYT Biyoloji Konuları
 243. 9.Sınıf Biyoloji | Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri
 244. AYT Biyoloji'ye Nasıl Çalışılır? 10 dakikada 5 Taktik
 245. 9.Sınıf Biyoloji - Bilimsel Bilginin Doğası
 246. Limit Yayınları - Sınavdan Önce Çözülmesi Gereken 100 Soru
 247. Kloroplast Özellikleri.
 248. Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez).