Ya bir de umut olmasa …

Evet umut var .

İçimde bunun hep aksini söyleyen

Korkuya ragmen var..#CahitZarifoğlu