Kalbinde Kur'an'dan hiçbir şey olmayan kimse harap bir ev gibidir.
Tirmizî,Fedâilu'l-Kur'ân,18