Sözünden herkes anlar halini, sessizliğinden seni çözen, senindir…