Kаlp denizdir, dil de kıyı. Deniz de ne vаrsа kıyıyа o vurur. -Hz. Mevlana