Bir sayının 8’e bölünebilip bölünemediğini anlamak için sayının son 3 hanesine bakarız. Son üç rakamı 000 olan veya 8’e bölünebilen sayılar 8’e kalansız bölünürler.

Örneğin 523000 sayısını incelersek 8’e bölünebildiğini ilk bakışta görebiliriz çünkü son üç rakamı 000’dır.

5369824 sayısını ele alırsak son üç rakama (birler, onlar ve yüzler basamağına) bakarız. 824 sayısı 8’e kalansız bölünebildiği için 5369824 sayısı da 8’e bölünebilir.