Bir sayının 5 e bölünüp bölünmediğini anlamak için birler basamağına bakarız. Birler basamağı 0 ve 5 olan sayılar 5’e kalansız bölünür.

Örneğin; 560, 5235, 98475, 63200 sayıları 5’e kalansız bölünebilirler. Çünkü son basamakları (birler basamağı) 0 veya 5’dir.