Epey uzak kalmışım sektörden. Bu modeli hiç bilmiyorum.