Afetler kaynağına göre, tiplerine, oluş şekillerine, büyüklüklerine, nedenlerine, süreçlerine, sıklıklarına, oluşum yerlerine ve afetlerin kurumu nasıl etkilediğine göre çok çeşitli sınıflamalara ayrılabilir.

Kaynağına Göre Afetler;

• Doğal Afetler: Deprem, yanardağ patlaması, kasırga, hortum, aşırı soğuk ve sıcak havalar, sel, böcek istilası vb.

• İnsan Kaynaklı Afetler:*Taşıt kazaları, nükleer kazalar, terör olayları, göç ve savaş, bina çökmesi, yangınlar, patlamalar, toplu zehirlenmeler, isyan, çevre kirliliği, toplu intiharlar vb.

Meydana Geliş Hızına Göre Afetler;

• Ani Gelişen Afetler: Deprem, toprak kayması, su baskını, çığ, kasırga, nükleer ve kimyasal kazalar vb.


• Yavaş Gelişen Afetler: Kuraklık ve kıtlık, global ısınma, erozyon, şiddetli soğuklar, salgın hastalıklar vb.

Oluşum Süreçlerine Göre Afetler;

• Uzun Süreli: Nükleer afetler, kasırga, kuraklık, tehlikeli madde sızıntısı, iklim değişikleri vb.

•*Kısa Süreli: Deprem, fırtına, uçak kazası vb.

Etkilediği Alana Göre Afetler;

• Yerel: Mahalle, ilçe, küçük bir ilde meydana gelen afetler.
• Genel: Geniş bir bölgede veya ülkenin tamamında meydana gelen afetler.
• Küresel: Tüm dünyayı etkileyen afetlerdir. Tsunami, nükleer patlamalar vb

Ölü/Yaralı Sayısına Göre Afetler;

• Büyük: 200’den fazla ölüm olanlar.
• Orta: 100-200 arası ölüm olanlar.
• Küçük: 100 den az ölüm olanlar.

Görülme Sıklığına Göre Afetler;

• Sık: Deprem, yangın, savaş vb.
• Nadir: Nükleer kazalar vb.

Tahmin Edilebilirliğine Göre Afetler;

• Kısmen Tahmin Edilebilir: Seller vb.
• Tahmin Edilemez: Deprem vb.

Oluşturduğu Hasara Göre Afetler:

• Mal Kaybı: Kuraklık, açlık, erozyon, küresel ısınma vb
• Can Kaybı: Deprem, savaş, kimyasal kazalar vb.

Kurumlara Göre Afetler;

• İç Afet: Sadece kurumun kendisini etkiler. Yangın, su baskını, tehlikeli madde sızıntısı, kapasiteyi aşan hasta başvurusu vb.
• Dış Afet: Kurum dışında gelişen afetin kurumu da etkilemesidir. Toplu trafik kazası, kimyasal saldırı vb.
• Karma Afet: Bölgeyle birlikte kurum da etkilenir.*Deprem vb. Bazen savaş gibi insan ve teknolojik afetlerin bir arada kullanıldığı zamanlar ortaya çıkan afetlere, “karmaşık afetler” de denilir.

Amerikan Acil Tıp Hekimleri Birliği (The American College of Emergency Physicians, ACEP) afeti 3’e ayırmıştır. Buna göre;
• Birinci (I) düzey afetler: Triaj, sahada tedavi ve hasta stabilizasyonu için yerel tıbbi imkânların yeterli olduğu çoklu yaralanmalı olaylardır. Hastaların ileri tetkik ve tedavi için uygun yerel merkezlere götürülmesi gerekir.
• İkinci (II) düzey afetler: Hasta çokluğu veya sağlık altyapı eksikliği nedeniyle yerel tıbbi imkânların yetersiz kaldığı ve çevre bölgelerden destek istenmesi gereken olaylardır.
• Üçüncü (III) düzey afetler: Ulusal ya da uluslararası yardımın gerektiği, yerel ve bölgesel imkânların yetersiz veya devre dışı kaldığı kitlesel olaylardır.