Doç. Dr. Tuncay Dilci, çocukların bilinçaltında olan ama dışa vuramadıkları durumları resimle ifade edebildiğini belirtti.


İnsanın en doğal halinin çocukluk dönemi olduğunu ve kişinin iç dünyasını yansıtacak en sağlıklı bilgiyi bu dönemde verdiğini söyledi.
Çocukların psikolojisi üzerine 9 kişilik bir ekiple araştırma yaptıklarını belirten Dilci, araştırmada, Sivas ve Kayseri'de yaşları 5-12 yaş arasında değişen 60 çocuk üzerinde gözlem yaptıklarını dile getirdi.

Araştırmanın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü ifade eden Dilci, araştırmada, çocukların çizdiği resimlerin uzmanlarca incelendiğini ve sonuçların ailelerin görüşleriyle karşılaştırıldığını belirterek, "Çocukların kendilerini en iyi, çizdikleri resimlerle ifade ettiğini ve onların çizdiği her çizginin, kullandığı her rengin kişiliğine dair etkili mesajlar verdiğini gördük. Bu çalışma, çocukların davranışlarının gerçek olup olmadığının aileleriyle de görüşülüp karşılaştırıldığı ve doğrulandığı bir çalışma oldu. Çalışmada öğretmenlerin gözlemlerini de işin içerisine katarak kararlı bir sonuca ulaştık. Aslında çocuklarımız resim yoluyla 'bizi' anlatıyor" diye konuştu.

Araştırmanın, çocukların çizdiği resimlerle iç dünyaları ve aileleriyle iletişimleri hakkında bilgi verdiğini belirten Dilci, "Çocuk, bilinçaltında olan ama dışarı vuramadığı durumları resim yoluyla ifade edebilmekte. Bu konuda eğer dikkatli gözlem yapılırsa, çocukların gelecekte oluşabilecek olası karakter sorunları veya yaşayabilecekleri kişilik sorunları üzerine birtakım önleyici çözümler getirilebilir" dedi.

Çocukların çizdiği resimlerin yorumlanması
"Geniş bir zemin üzerine çok küçük bir resim çizen, elleri ve ayakları da çok küçük çizen çocukta kaygı, öz güven sorunları olduğunu söyleyebiliriz. Ailesini çizen bir çocuk, resimde ailesini yeterince iyi yansıtamıyorsa, anneyi çok yakın, babayı çok uzaklarda çizmişse bu, çocuğun babayla ilgili iletişim sorununun olduğunu gösterir, kendisini annesine daha yakın hissediyor demektir. Başı çok büyük çizen çocuğun daha çok bilişsel sorun yaşadığı gözlenmiştir. Göz, diş, burun, kulak ve saçları gereğinden fazla abartılı ve birbirine karışık çizen çocuğun gelecekte aykırı bir tip olabileceği üzerine yoğunlaşılabilir. Baca resmi var ve bacadan Duman çıkıyorsa bu, ailedeki mutluluk özlemini ifade eder. Resimde evin perdeleri varsa çocuğun aile içerindeki aidiyet ve mahrem duygusu üzerine yoğunlaşılmasını gösterir. Çocuğun yeşil, pembe, mavi tonu kullanması ve güneşi çizmesi, onun hayata umutla baktığının göstergesidir."

Araştırmanın sonuçlarını Kitap haline getirdiklerini aktaran Dilci, "Çocukların davranışlarına rehberlik edecek bir kitap oldu. Ailelerin çocuklarını tanımasında kitabın içerisindeki resimler onları fikir sahibi edebilir. Öğretmenlere de rehberlik edebilir" dedi.

Milliyet