Piraye “Süs, ziynet.” anlamına gelmektedir.

Kökeni Farsça’dır.

Vera, Liya, Piray isimleri yanına uygun olabilir.

(pira:ye) şeklinde okunur.