Tevrat İsmi Hakkında Bilgiler
Tevrat ismi istatistik bilgileri, kökeni, cinsiyeti, Kuran’da geçip geçmediği gibi bilgilere göz atalım.

Tevrat isminin kökeni: İbranice
Tevrat isminin cinsiyeti: Kız
Tevrat isminin rengi: Pembe
Türkiye’deki Tevrat sayısı: 6.000
Türkiye’de kullanım oranı: 1350
Tevrat isimindeki harf sayısı: 6 harfli
Tevrat Kuran’da geçiyor mu: Evet
Tevrat İsminin Anlamı
Tevrat isminin anlamı nedir diye yaptığımız araştırmalarda aşağıdaki sonuçlara ulaştık.

1. Öğretme, gösterme, yönlendirme, öğreti, yasa.
2. Hz. Musa’ya (as) indirilen, Allah’ın emirlerini kapsayan dört kutsal kitaptan biri.
3. Kuran’da bir çok ayette geçer. Örn: Ali İmran 3 ve Maide 43. ayetler.

Tevrat isminin Kur’an’daki anlamı: Tevrat (Hz. Musa’ya indirilen kutsal kitap).