Belma isminin anlamı, uysal ve sakindir. Uysal bir tabiata sahip olan kişi anlamında kullanılan Belma isminin kökeni Farsçadır.