NAZ: Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış