SERVER: Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis