AKSU Anadolu'da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı