Bebeğin Oyun ve Sosyal Becerilerin Gelişimi


Oyun tüm bebeklerin öğrenmelerinin temelidir. Bebekle oynarken, nesnelerin yumuşak ya da sert olduğu, gizlenip gizlenmediği, tutulunca değiştiği, elden bırakılınca zıpladığı gösterilerek ona dünya öğretiliri. Oyun bebeği daha sonra yaşayacağı topluma hazırlar. Oyunla bebek, paylaşmayı ve sıra beklemeyi öğrenir, oyun arkadaşlarıyla ve kreşteki diğer çocuklarla ilişki kurmasına yardımcı olacak beceriler kazanır.

Duyguları Açığa Vurmayı ÖğrenmekDoğum sonrası: Konuşduğunda anneyi izler; yüzünde belirsiz bir gülümseme olur, korkunca tepki verir.
Bir aylık: Gerçek gülümsemenin ilk belirtileri yüzünde hissedilir.
İki aylık: Yüksek ses ya da baş sallamaya yanıt olarak gülümser.
Dört aylık: Ayna da kendine gülümser; tanıdık yüzlere gülümser, gülerek ya da kıpırdanarak heyecanını gösterir; sevindiğini göstermek için sesler çıkarır.
Beş aylık: Gülen birine gülümser.
Altı aylık: Sevdiği bir oyun ,ya da şarkıya gülümser.
Yedi aylık: Utanma yada korku gösterir.
On iki aylık: Kendi yaptıklarına ( bir oyuncağı hareket ettirmek gibi ) güler; yabancılardan korkar.
On beş aylık: Sevgisini gösterir; isteklerini belirtir.


İletişimi ÖğrenmekDoğum sonrası: Annenin mimiklerini taklit eder.
İki aylık: Konuşmaya katılmaya çalışır.
Üç aylık: Konuşuyormuş gibi ağzını hareket ettirir ve çeşitli sesler çıkarır.
Beş aylık: Bir nesneyle; konuşmaya benzer sesler çıkararak konuşur.
Altı aylık: Adını bilir; sesleri birleştirir.
Yedi aylık: Basit hareketleri taklit eder; bir yetişkin tonlamasında sesleri ve sözleri tekrarlar.
Sekiz aylık: İlgi çekmek için bağırır ve kedi gördüğünde “pisi “ diyebilir.
Dokuz aylık: Bir anlamlı sözcük ya da işareti kullanabilir, konuşmaya benzer sesler çıkarır.
On aylık: “ Bana ver ‘’ gibi basit komutlara ve “top” gibi tanıdık nesnelere karşılık verir; ilgiyi çekmek için elbiseyi çekebilir.
On bir aylık: “Evet” der; “ güle güle” diyebilir; iki ya da üç tane anlamlı işaret ve sözcüğü kullanabilir.
On iki aylık: “Topu yatağa koy” gibi daha karmaşık istekleri uygulayabilir.
On beş aylık: 10-20 tane anlaşılır sözcük söyler, iki sözcüğü bir tümce içinde kullanabilir.
On yedi aylık: Duygularının anlaşılmasını sağlayabilir.
On sekiz aylık: Konuştuğundan fazlasını anlar; 50 sözcüğe kadar dağarcığı olabilir, bedeninin bazı bölümlerini gösterebilir.


Oyun Oynamayı Öğrenmekİki aylık: Bir seferde, isteyerek tek eylem yapabilir.
Üç aylık: Tanıdık kişileri farkeder; odaya girildiğinde ağlamayı durdurur; güler; şaşkınlık gösterir.
Dört aylık: Yalnız kaldığında sıkılır.
Altı aylık: Bir seferde isteyerek ( oyuncağı öttürmek için düğmesine basmak gibi) biri diğerine bağlı olan iki eylem yapabilir.
Yedi aylık: Düşürdüğü nesneleri arar, “ ce “ oyunu oynar.
On aylık: Bir seferde birkaç eylemi isteyerek yapabilir; istediği bir oyuncağı bulabilir, oyun şarkılarını ve tahmin oyunlarını sever.
On bir aylık: Şekil sıralama oynayabilir, başardığında mutlu olur.
On iki aylık: Anne ile oyunlar oynar; saklanılan nesneleri tahmin oyunu oynar ( görmediğinde de nesnelerin var olduğunu bilir).
On sekiz aylık: Kendinden büyük bir kız ya da erkek kardeşle oynamak ister.