Doğuma Giderken Okunabilecek Dualar

Rabbi edhılni mudhale sıdgın ve ahricni muhrace sıdgın vec' al li min ledünke sultanen nasyra!Manası: Ey Rabbim! Beni doğruluk girişi ile girdir! Ve Saadet çıkışı ile çıkar. Ve tarafından bana bir kuvvet ve yardım edici güç ihsan eyle!Doğum esnasında:

Ya Hayyu ya Kayyumu bi rahmetike esteğysu!Manası: Ey Hayy ve Kayyum yüce Rabbim! Rahmetinle Sen'den yardım istiyorum. Girdiğim bu imtihanda beni muvaffak eyle!Amin!