Portbebe alırken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır:





Portbebenin sabit durması için üzerine konacağı metal aksam varsa, portbebe ile bu aksam arasındaki bağlantı sağlam mı ve portbebe dengeli duruyor mu?

Portbebenin taşıma askıları yeterince sağlam mı?

Portbebenin kenarlarında bebeğe zarar verebilecek sivri çıkıntılar var mı?

Portbebenin içindeki yatağın kenarlarında bebeğin sıkışabileceği boşluklar var mı?
Portbebelerin çoğunun metal ayaklarında ayaklı olarak da odadan odaya taşınabilmesi için tekerlekler vardır. Portbebelerin bazılarında katlanabilme özelliği vardır. Portbebe, katlandıktan sonra açıldığında kilitlerin tam olarak oturduğundan emin olmalısınız.