Şeref, haysiyet, izzet-i nefs
Onur ismi kuranda geçiyor.

Onur İsminin Analizi
Onur isminin analizi yapmak kişinin hangi karakteristik özelliklere sahip olduğunu öğrenmektir. Onur ismindeki her harfe karşı bir karakteristik özellik denk gelmektedir.

O: Gizliliği sever
N: Sağduyulu
U: Durgun, çok ağır hareket eden
R: Sert yapıya sahip
Onur İsminin Numerolojisi
Onur isminin numerolojisini isimde yer alan her bir harfin alfabedeki rakamsal karşılığına göre hesaplıyoruz.

O: 18
N: 17
U: 25
R: 21

Onur isminin numerolojik değeri: 81