AZİZ: Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün