Hazel
Köken : Arapça
Kuruyup dökülen ağaç yaprakları