İmren
Köken : Türkçe
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği. Gıpta.