Çocuklar hikaye ile anlatılan konuları daha kolay ve daha istekli öğrenirler. Allahı ve sıfatlarını öğretirken Lokman(a.s.) ile oğlu arasında geçen konuşmaları hikaye şeklinde anlatabiliriz. Ben çocuklarıma Peygamberimizi anlatırken çocukları ne kadar çok sevdiğini torunları Hz. Hasan ve Hüseyin efendilerimizden ve kızı Fatıma anamızdan örnekler vererek hikaye şeklinde anlatmıştım. Keza gösterdiği mucizeleri anlatırken de hikaye yolunu seçmiştim. Meselâ sevgili Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir hicret için Sevr mağarasına gizlendiklerinde yaşanan örümcek ve güvercin mucizesini hikaye suretinde anlattığımda oğlum dört yaşındaydı. O kadar hoşuna gitmişti ki- Babacığım bir daha anlat demişti.

Lokmanın(a.s.) oğluna yaptığı öğütlere baktığımızda ilk sırada -Allahtan başka ilâh yoktur inancının geldiğini görüyoruz. Lokman oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum dedi Allaha ortak koşma çünkü bu büyük bir haksızlıktır (bkz. Kurân 31:13). Biz de bu âyetten hareketle çocuklarımıza Allahın büyüklüğünü anlatacağız. -Kâinatı güneşi yıldızları ayı dünyayı ve üzerindeki bütün canlıları yaratan Odur.

Dünyanın en güçlü kralına da küçücük sineğe de can veren Odur. Allahtan başka ilâh yoktur. İbadete ve duaya lâyık ancak Odur. Ancak Allahın önünde eğilir (namaz kılar) ve gücümüzün yetmediği şeyleri Ondan isteriz. Eğer Allahı unutur mal para ve makam elde etmek için başkalarının önünde eğilirsek Allaha ortak koşmuş büyük bir haksızlık yapmış oluruz.

Lokman(a.s.) öğüdüne devamla -Yavrucuğum dedi yaptığın en küçük bir iş (iyilik veya kötülük) bir kayanın içinde göklerde veya yerin derinliklerinde olsa dahi Allah onu görür. Doğrusu Allahın her şeyden haberi vardır. (bkz. Kurân 31:16). Biz de Lokman(a.s.) gibi çocuklarımıza Allahın yaptığımız herşeyi gördüğünü aklımızdan ve kalbimizden geçen en gizli duyguları bildiğini Ondan hiçbir şeyi gizleyemeyeceğimizi iyi şeyler yaptığımızda çok hoşuna gideceğini ve bizi seveceğini anlatmalıyız.

Sonraki âyetlerde Lokman (a.s.): -Yavrucuğum der -namazı kıl (insanlara) iyiliği emret kötülükten vazgeçirmeye çalış başına gelenlere sabret. İnsanları küçümseyerek onlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Konuşurken sesini yükseltme unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Doğrusu bunlar üzerinde durulmaya değer şeylerdir (bkz. Kurân 31:17-19). Bu âyetlerde hem Allaha hem de Onun yarattığı insanlara karşı görevlerimiz sıralanmakta; adab-ı muaşeret kurallarının bir özeti verilmektedir. Bunları çocuklarımıza anlatırken kelime ve açıklamalarımızı onların yaşına ve anlayışına göre seçmemiz gerekir