Beria: Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili