Minel

Köken : Türkçe
Arapça’da “minel” şeklinde ek olarak kullanılır. Minel kelimesi anlamsızdır ve “den, tan” ekleri şeklinde kullanılır.Kuran’da da ek olarak geçmektedir.(Örn: minellah yani Allah’tan).NOT: Yorumlarda minel isminin Kuran’da geçti,