Neslinur
Aydınlık bir bir soydan gelen. Ayrıca bkz: Nesli ve Nur