Bennur
Ben nur gibi parlak ve güzelim anlamında kullanılan bir ad.