Nursenin
"Aydınlık, parlaklık, ışık senindir" anlamında kullanılan bir ad.