Emire
Buyruk, komut veren kadın.Bir kavim, aşiret veya ülkenin başındaki kadın.Prenses.Emir isminin bayan için kullanılan hali. Bkz: Emir