Fercan: İnsanın ruhuna aydınlık veren bir içtenliğe sahip olan