Köksal: Kökünü derinlemesine sal, soyun genişlesin