Öğün: Yücel, gurur duy – Zaman, vakit – Kez, defa Önde, ileride