Pekiner: Pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit