Kaan: 1-Hükümdar 2-Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad