Önel: Bir şeyin tamamlanması için verilen süre, vade