Çağ: Belirli bir özellik göz önünde bulundurularak ele alınan zaman dilimi