Sehle
Yumuşak.Kolay.Taze, körpe.Koyun kuzusuna ve keçi oğlağı. (Doğduğu vakitten dört aylık olana kadar.)