Sevgisun
"Sevgi, dostluk göster" anlamında kullanılan bir ad.