Aden ismi Allah’ın yasakladığı kavim isimlerindendir.