Anife: Kuran’da Muhammed suresinde yer alan Anife, gençlik çağının başlangıcı anlamındadır.