Azze: Kuran’da bir çok ayette yer alan Azze ismi saygıdeğer, saygılı anlamlarındadır.