BÜKRE: Sabah vakti anlamındadır. Fetih suresinde geçer.