Ecre: Kuranda 4 farklı surede geçen Ecre ismi, ödül anlamı taşır.