Mukaddes: Kur'an’da yer alan Mukaddes ismi mübarek olan şeylere atıfta bulunmak demektir.