Afşar: eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han’ın oğullarından birinin adı, Türkmenler’in bir boyunun adı.