Çağlar: çağıl çağıl akan, çağıldar, çağlayarak akar.