Furkan : İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.